Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Yttrande över rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och…

Det vore bra att mäta lärosätenas samverkan med omvärlden, men fel att använda uppdragsutbildning och -forskning som ensidig indikator. Läs mer

Skapad:

2012-03-16 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över EU-kommissionens förslag Horizon 2020

Vetenskap & Allmänhets yttrande över EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020 (U2011/6661/F) Läs mer

Skapad:

2012-01-23 |

Uppdaterad:

2022-01-10

RRI: the Future of Science and Society in…

Excellent science, competitive industries and a better society are the ambitious aims of Horizon 2020, the new European framework programme for research and innovation. With… Läs mer

Skapad:

2012-01-20 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Satsa på samverkan i forskningspropositionen!

Låt forsknings- och innovationspropositionen genomsyras av åtgärder för att stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle! Det är budskapet i Vetenskap & Allmänhets, VAs,… Läs mer

Skapad:

2011-12-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande inför den Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande Forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Läs mer

Skapad:

2011-12-22 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Belöna dialog med samhället!

Debattartikel i Upsala nya tidning, UNT 28/6 2011 Svensk forskning har tappat förtroende hos allmänheten. För att komma till rätta med problemet måste regeringen skjuta till… Läs mer

Skapad:

2011-06-28 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2011-06-14 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Skapad:

2011-05-29 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Forskning och skola – ett möte med förhinder?

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur vi kan överbrygga… Läs mer

Skapad:

2011-05-25 |

Uppdaterad:

2022-12-20

VA demands that society be placed at the…

The public should be made a key partner in the research process! This is the message from VA in response to a Green paper published… Läs mer

Skapad:

2011-05-06 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Bättre samverkan inom skolforskningen efterlyses av utbildningsutskottet

Ett enigt utbildningsutskott anser att forskningen om skolan behöver utvecklas och att forskningens samverkan med beslutsfattarna behöver stärkas.  I ett pressmeddelande skriver utbildningsutskottet att forskningsresultaten… Läs mer

Skapad:

2011-04-18 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]