Ny handbok för samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället

Skapad:

2024-03-12

Senast uppdaterad:

2024-03-27

”Academic Civic Commitment through Public Engagement in the Third Mission” är en handbok för att utveckla lärosätens samverkan med det omgivande samhället. Handboken har tagits fram inom ramen för EU-projektet Tenacity där Vetenskap & Allmänhet var partner.

Syftet med handboken är att inspirera och ge lärosäten kunskap om hur de kan arbeta mer med dialog med allmänheten i sin samverkan genom deliberativa metoder, vilket innebär ett särskilt fokus på informerande och reflekterande samtal där olika argument stöts och blöts under en längre tid. 

Målet med handboken är också att uppmuntra till och öka lärosätenas dialog och samskapande med det omgivande samhället inom ramen för den så kallade samverkansuppgiften.

Den första delen av handboken ger en introduktion till forskningssamverkan samt presenterar en jämförelse av forskning kring tre olika teorier: 

  • Deliberativ demokrati
  • Deliberativa metoder i högre utbildning
  • Nya tillvägagångsätt och metoder för att skapa deliberativa arenor i högre utbildning 

Avsnittet beskriver också det aktuella läget för utvecklingen av dialogaktiviteter för samverkan med det omgivande samhället på institutionell nivå i Tenacity-projektets partnerländerna.

Den andra delen av handboken ger en steg-för-steg-guide för implementering av Participatory Action Research (PAR) med deltagande av studenter, forskare och andra experter från olika länder och sektorer. Detta är resultatet av de internationella fokusgrupper och workshops som anordnades under Tenacity-projektet. Boken ger också praktiska exempel på hur samverkansansvariga kan hjälpa sina lärosäten att utveckla sina egna deliberativa arenor.

Alla länder som var involverade i Tenacityprojektet genomförde dialogaktiviteter med allmäheten och forskare inom olika teman. Mer information om dessa finns att ta del av, på respektive språk, på den plattform som utvecklades inom projektet.

Till exempeI genomförde Vetenskap & Allmänhet i Sverige en serie aktiviteter med forskare från Södertörns högskola och RISE samt ungdomar från Huddinge gymnasium. Under dessa samskapande aktiviteter fick gymnasieungdomarna diskutera och ge sina perspektiv på hållbar stadsutveckling, skapa personas och utveckla idéer för sin framtida stad för att på så sätt stimulera dem att bli delaktiga i den lokala samhällsutvecklingen. Läs mer om pilotprojektet “Min framtida stad”. 

Hela den engelska handboken och en kort sammanfattning på svenska finns att ladda ner på Tenacitys webbplats. Där hittar du även mer information om övriga projektaktiviteter och samverkansplattformen.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *