Tre frågor till Gustav Bohlin inför Humtank och VAs seminarieturné i Malmö, Umeå och Stockholm

Skapad:

2023-10-09

Senast uppdaterad:

2023-10-17

Tre besök på tre lärosäten – på tre veckor. I höst träffar VA och Humtank forskare, journalister och beslutsfattare för att diskutera hur vi kan stärka humanioras roll i samhället. Här är triss i frågor till VAs utredare och biträdande generalsekreterare Gustav Bohlin.

Gustav Bohlin. Foto: Gustaf Waesterberg

Varför anordnar Humtank och VA de här besöken?

– Forskning i humaniora berör grundläggande frågor om människa, samhälle och kultur och den spelar en viktig roll för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Det finns en intressant paradox kring humanioras roll i samhället. Våra tidigare studier visar att humanioraforskare är positivt inställda till att interagera med det omgivande samhället och aktiva i att synas i medier och kommunicera om sin forskning. Ändå visar våra årliga attitydundersökningar att allmänhetens förtroende för – och kunskap om – humaniora är mindre än för andra forskningsområden.

– Syftet med de här besöken är att samla verksamma inom humaniora, men också kommunikatörer, journalister och beslutsfattare för att diskutera hur det kommer sig, och vad vi kan göra för att stärka förtroendet för humanistisk forskning och se till att kunskapen kommer samhället till del.

Hur uppstod samarbetet med Humtank?

– Hösten 2022 publicerade vi rapporten “Varför så dålig hum om humaniora?” där vi bland annat undersökte vad som påverkar människors förtroende för forskning i humaniora. Vi har haft kontakt med Humtank ända sedan vi planerade studierna för flera år sedan. Humtank har arbetat med de här frågorna under lång tid och har ett brett nätverk både på och utanför lärosätena. Humtank ser precis som VA vikten av att stärka humanioras roll i samhället och värdesätter precis som VA en bred dialog som ett sätt att nå dit.

Hur ser upplägget ut?

– Vi besöker tre lärosäten på tre veckor. Vi inleder på Malmö universitet den 15 november. Därefter besöker vi Umeå universitet den 21 november innan vi avslutar på Södertörns högskola den 5 december. Det blir tre halvdagar med presentationer, panelsamtal och diskussioner, där vi hoppas få träffa forskare både inom humaniora och andra områden, kommunikatörer, administratörer, universitetspersonal, studenter och andra nyfikna. Alla är välkomna!

– Förhoppningen är att vi tillsammans kan närma oss de här frågorna från fler håll och på så vis öka förståelsen för hur det kommunikativa landskapet faktiskt ser ut, vilka hinder forskare, journalister och beslutsfattare möter, liksom hur vi kan gå tillväga för att skapa mer förtroendeingivande forskningskommunikation och hjälpa humanister att nå ut i samhället.

Var anmäler jag mig?

Att delta är kostnadsfritt och anmälan är öppen för alla! Lättare lunch ingår vid alla tillfällen.

Här anmäler du dig till Malmö universitet den 15 november kl. 09:00 –12:00
Här anmäler du dig till Umeå universitet den 21 november kl. 10:00 –12:00
Här anmäler du dig till Södertörns högskola den 5 december kl. 13:00 –16:00

Här kan du ladda ner studien Varför så dålig hum om humaniora?

Välkomna!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *