VA-barometern 2022/23

Rapport 2022:6

Detta är några av resultaten i 2022/23 års VA-barometer:

  • Rekordhögt förtroende för forskning
  • Hög tilltro till vetenskaplig och teknisk utveckling
  • Var femte person har varit involverad i forskning
  • Många efterfrågar mer forskning och vetenskapliga fakta i politiken.

VA-barometern 2022/2023 är baserad på 1 009 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. 

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. Årets intervjuer gjordes mellan den 15 augusti och 2 oktober 2022.

Mätningen är den tjugoförsta sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002. 

Ladda ner pdf här.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.


Lägg till en kommentar