GÄSTKRÖNIKA: Fler ska kunna ta till sig kunskap och forskning på ett lättillgängligt sätt

ShareMusic & Performing Arts är ett nyutvecklat kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Vad innebär det? Vår resa har nyligen börjat, men en sak är i alla fall säker: inom kulturbranschen finns ett starkt önskemål om och behov av evidensbaserad kunskap om inkluderande arbetssätt. Vi vill generera, samla och utveckla den kunskapen. 

Konstnärligt labb på Spira i Jönköping. Musiker från ShareMusic samskapade med Jönköpings Sinfonietta. Foto: ShareMusic & Performing Arts.

Allt vårt arbete är rättighetsbaserat och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de artiklar som berör kultur och arbete. Rätten att utöva konstnärlig och kulturell verksamhet är även starkt förknippad med yttrandefriheten och möjligheten att utveckla sin potential till fullo genom att utforska olika uttryckssätt. 

Var kommer forskningen in i bilden? Från många olika håll, har vi märkt. Det handlar om teknisk, social och konstnärlig innovation, om metoder och arbetssätt för att skapa en inkluderande arbets- och lärmiljö, att synliggöra och sammanföra aktörer tvärsektoriellt. 

I arbetet med att etablera ShareMusic som kunskapscenter, har ett akademiskt råd bildats för att förankra verksamheten vetenskapligt. Att vi håller oss uppdaterade och relevanta såväl nationellt som internationellt. Medlemmarna är från Högskolan för scen och musik i Göteborg, Sigtuna kulturskola, M. Tank Pedagogiska universitetet i Minsk, Ulster University på Nordirland, Jönköping Academy, Edinburgh University, Stanford University i USA och Royal Irish Academy of Music. 

Vi vill att fler ska kunna ta till sig kunskap och forskning på ett lättillgängligt sätt, även de som kanske inte vanligtvis söker sig till den.

Rådet har bl a tagit fram en femårig forskningsstrategi som ska understödja arbetet med kunskapscentret och den digitala kunskapsbank som vi håller på att upprätta. Forskningsstrategin har vuxit fram genom att rådet har samtalat med intressenter över hela världen. Fokus för strategin är inkludering. Den är utformad för att uppmuntra och underlätta undersökningar av inkluderande konstskapande i syfte att bättre förstå dess natur och dynamik, höja standarderna samt vidga bredden och djupet av innovativ praxis. Den digitala kunskapsbanken kommer att samla forskning, goda exempel och best practice globalt. 

En utmaning för oss är att vi jobbar med målgrupper som verkar utifrån olika perspektiv. Vi riktar oss bl a till beslutsfattare, utbildare, konstnärliga institutioner och fria utövare med och utan funktionsnedsättning. Alla har olika funktioner i samhället och därmed olika behov av, och användningsområden för, kunskap. Vi vill att fler ska kunna ta till sig kunskap och forskning på ett lättillgängligt sätt, även de som kanske inte vanligtvis söker sig till den. 

På ShareMusic utgår vi från kreativt samskapande och våra arbetssätt och metoder har mycket gemensamt med helt andra områden som hälso- och sjukvård.

Musikern Peter Larsson demonstrerar musikteknologi, MiMu Gloves, under ett konstnärligt labb med ShareMusic i Skövde. Foto: ShareMusic & Performing Arts.

På ShareMusic utgår vi från kreativt samskapande och våra arbetssätt och metoder har mycket gemensamt med helt andra områden som hälso- och sjukvård. Ett konstnärligt labb vi genomförde utforskade t ex en neurosensors funktion som redskap för musikskapande. Den är utvecklad för personer med begränsad rörelseförmåga, exempelvis med nervsjukdomen ALS. Arbetet leddes av en masterstudent från Dartmouth College i USA tillsammans med en av våra musiker. I ett annat sammanhang är det Jönköping Academy som utför forskning på vårt arbete. ShareMusic är med som case study i deras sexåriga forskningsprogram Samskapa. Forskarna i projektet är framförallt intresserade av ShareMusics metodarbete kring samskapande.

Crossing Motion är ett forskningsprojekt som Region Jönköpings län driver i samarbete med oss. Där följer en forskare från Stockholms konstnärliga högskola arbetet i syfte att generera kunskap och utveckla metoder som de i sin tur kan använda och även lära ut. Det är en del i en spännande utveckling där vi får in förfrågningar från forskare som vill arbeta i den inkluderande miljön som vi erbjuder. Vi har resurser i form av ensembler och konstnärer som har erfarenhet av inkluderande konstnärligt arbete. De är vana vid laborativa tillvägagångssätt och helt orädda inför att spränga boxar. ShareMusic är plattformen, människorna står för innovationen. 

/Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare och Katarina Isaksson, projektledare kommunikation


ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, är en resurs som samverkar med kultursektorn, utbildnings-, den sociala och offentliga sektorn och forskarvärlden. Det är en internationell utvecklingsplattform som stöttar och utrustar för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela kulturens ekosystem. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. Välkommen på digitalt samtal 21 april.

Läs mer om VAs medlemsorganisation ShareMusic här.


Lägg till en kommentar