VA-barometern 2020: Ökat förtroende för forskare och forskning

20201214 Pressmeddelande

Svenskarnas förtroende för både forskning och forskare har stärkts. Nio av tio svenskar har stort förtroende för forskare, medan knappt hälften har motsvarande förtroende för nyhetsjournalister. Det visar årets VA-barometer.

 

Forskare och journalister tillhör coronapandemins mest synliga aktörer. I årets VA-barometer har närmare nio av tio (88 procent) av den svenska allmänheten mycket eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, en uppgång med nio procentenheter sedan 2019. Knappt hälften (45 procent) har motsvarande förtroende för nyhetsjournalister. Två av tre svenskar (67 procent) har mycket eller ganska stort förtroende för vetenskapsjournalister.

– Det här är det näst högsta förtroendet för forskare som vi uppmätt sedan undersökningarna startade 2002. Det utgör ett markant lyft från den svagt nedåtgående trend som vi sett de senaste tre åren, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet och ansvarig för VA-barometern.

Åtta av tio uppger att pandemin inte har påverkat deras förtroende för forskare respektive journalister. 13 procent menar att de har fått ett större förtroende för forskare, men bara 2 procent har fått ett större förtroende för journalister. 18 procent har däremot fått ett mindre förtroende för journalister, vilket bara 5 procent har fått när det gäller forskare.

– De motiverar ofta sitt ökade förtroende för forskare med att dessa är kompetenta och engagerade, och behövs för att hitta ett vaccin. När det gäller det minskade förtroendet för journalister rör kommentarerna ofta att de överdriver, skrämmer, far med osanning och agerar för egen vinning, säger Martin Bergman.

En tredjedel (32 procent) av svenskarna tycker att man tar lagom hänsyn till forskning när man fattar politiska beslut i Sverige, och nästan lika många (30 procent) menar att man tar för liten hänsyn. När det gäller politiska beslut i Sveriges hantering av coronapandemin anser en majoritet (55 procent) att man tar lagom hänsyn till forskning. Endast 15 procent tycker att man tar för liten hänsyn.

Resultaten baseras på 1 018 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning, 16–74 år. Intervjuerna är gjorda av undersökningsföretaget Exquiro. Frågorna som ställs finns att läsa här. VA-barometern har genomförts varje år sedan 2002.


För mer information, ta del av VA-barometern eller kontakta:

Martin Bergman, utredare Vetenskap & Allmänhet,

[email protected], tel. 070-255 38 91.

Fredrik Brounéus, utredare och pressansvarig Vetenskap & Allmänhet,

[email protected], tel. 070-799 07 91.

Högupplösta porträttbilder för publicering


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.


Lägg till en kommentar