Ny VA-rapport: Alltmer polariserat förtroende för forskning

Skapad:

2020-06-25

Senast uppdaterad:

2022-08-29

Pressmeddelande 200625


Svenska folket har fortsatt högt förtroende för lärosäten och forskare. Samtidigt finns tydliga tecken på en pågående polarisering, där skillnaden i förtroende ökar mellan olika grupper i befolkningen. Det framgår av en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet.​

Förtroendet för Sveriges lärosäten och forskare ökar något i resultaten från den senaste årliga SOM-undersökningen, som genomfördes hösten 2019. I mätningen uppger 60 procent av svenskarna att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för hur landets universitet och högskolor sköter sitt arbete. Andelen med ett ganska eller mycket stort förtroende för forskares arbete ligger på 66 procent.

I resultaten döljer sig dock en pågående polarisering mellan olika grupper. Skillnaderna ses främst mellan olika utbildningsnivåer och partisympatier. Högutbildade har genomgående ett större förtroende för forskning och forskare, och är mer villiga att satsa pengar på forskning. Sett till partisympatier kan tre grupper urskiljas, där de som sympatiserar med (MP), (L), (C) och (V) har högst förtroende, följt av anhängare till (S), (M) och (KD); medan den tredje gruppen utgörs av sympatisörer till (SD), som – oavsett utbildningsnivå – har klart lägst förtroende för forskning och forskare. 

– Den ideologiska och politiska polariseringen av förtroendet för forskning och forskare har pågått under en längre tid. Vi ser också att fler och fler uttrycker “intensiva åsikter”, alltså att de uppger ett mycket stort eller ett mycket litet förtroende, säger Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, och författare till rapporten.

Humaniora är, liksom tidigare år, det forskningsområde som svenskarna säger sig ha minst förtroende för. En viktig förklaring till de låga förtroendesiffrorna är att en dryg tredjedel anger att de saknar uppfattning om sitt förtroende för forskning inom humaniora. Den politiska polariseringen är också särskilt tydlig när det gäller synen på humanistisk forskning. 

– Varför har människor så dålig hum om humaniora? Vi håller nu på med en särskild studie för att ta reda på vad som kan ligga bakom den här bristen på förtroende och på uppfattning, om just humanistisk forskning, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Rapporten är baserad på resultat i 2019 års SOM-undersökning och är skriven av Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Undersökningen skickades under hösten 2019 ut till ett riksrepresentativt urval på 3 500 personer i åldern 16–85 år bosatta i Sverige. Rapporten ingår i projektet Vetenskapen i Samhället, där VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 följer svenska folkets syn på forskning och vetenskap. Undersökningen genomförs med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Rapporten finns även publicerad som ett kapitel i antologin Regntunga skyar från SOM-institutet.

Mer information, högupplösta pressbilder och rapporten Vetenskapen i samhället – resultat från SOM-undersökningen 2019 finns på www.v-a.se. Vid frågor kontakta:

Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, [email protected], tel. 070-324 66 93
Martin Bergman, utredare Vetenskap & Allmänhet, [email protected], tel. 070-255 38 91.

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *