Hur pratar vi bioekonomi med allmänheten?

Lyft skogens klimatnytta, visa att skogsmaterial redan finns överallt i vår vardag och slå hål på vanliga myter om skogsbruk. Det är några av sätten som vi ska prata bioekonomi på när vi möter allmänheten i projektet BLOOM Bioeconomy.

Bild från BLOOM workshop 181205. Foto: Maria Hagardt/Lotta Tomasson, VA

VA är partner i EU-projektet BLOOM Bioeconomy som vill öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. Projektet innefattar ett europeiskt nätverk av regionala noder (i projektet kallat ”hubs”) som tillsammans med intressenter utformar aktiviteter, både regionalt och på EU-nivå. Varje hub har ett fokus utifrån den egna regionens förutsättningar. VA ansvarar tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences, i Jyväskylä, Finland, för BLOOM Nordic Hub med som har ett särskilt fokus på skogsnäring och nya skogsbaserade material.

Under två tidigare workshops har intressenter träffats och diskuterat hur vi ska göra bioekonomi till en självklarhet bland gemene man. Bland annat kom man fram till att man ville nå ut till unga, speciellt unga tjejer.

Med avstamp i detta möttes aktörer återigen den 2 maj 2019 för att diskutera hur vi i praktiken ska utforma kommunikationsaktiviteter för att nå ut till målgruppen. Det beslutades att BLOOM Nordic Hub i sin kommunikation ska fokusera på hur skogen och skogsbaserade material finns överallt i vår vardag. Utifrån detta visa hur skogen kan komma att figurera i vår framtida vardag, dels genom att lyfta dess roll i klimatomställningen och dels genom att visa nya skogsbaserade material och innovationer från skogen. Även icke-typiska jobb inom skogsnäring och skogsforskning ska lyftas för att visa den bredd som ryms i branschen för framtiden. Vidare diskuterades vanliga antaganden om skogen och skogsnäringen och hur man kan arbeta för att slå hål på myter om skogen.

Första aktiviteten som är inplanerad för BLOOM Nordic Hub är Järvaveckan i Stockholm i juni 2019. Projektet kommer senare även synas på flera mötesplatser, bland annat på ForskarFredag-evenemang runt om i landet.

Vill du vara med?

Vi vill öka ungas intresse för och kunskap om bioekonomi och skogsnäringens alla möjligheter, och lyfta dessa frågor i klimatdebatten. Är du intresserad av att vara med i arbetet och göra bioekonomi till en självklarhet? Kontakta oss!


Lägg till en kommentar