Svårt för unga att identifiera falska nyheter

Skapad:

2019-01-31

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Det visar en ny studie från projektet Nyhetsvärderaren. De ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.

Svenska elever rapporterar själva att de är ganska duktiga på att hitta och bedöma information online. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review har forskare undersökt svenska tonåringars förmåga att avgöra trovärdigheten i nyheter på nätet.  I studien, som är en del av projektet Nyhetsvärderaren, medverkade 483 gymnasieungdomar i åldrarna 16–19 år.

Överskattar sin förmåga

68 procent av tonåringarna ansåg själva att de hade en god eller väldigt god förmåga att faktagranska. 79 procent värderade sin förmåga att söka information som god eller väldigt god. Trots detta kunde 88 procent av deltagarna inte skilja nyheter från reklam i en av Sveriges mest lästa dagstidningar. Många hade svårt att skilja sakliga från vinklade texter, och identifiera manipulerade bilder.

– Resultaten pekar på att undervisning i källkritik är avgörande för att främja kritisk och konstruktiv bedömning av nyheter på nätet hos alla ungdomar, oavsett bakgrund och hemförhållanden, säger Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet, som genomfört studien.

Ödmjukhet och nyfikenhet underlättar

Eleverna som ansåg det vara särskilt viktigt att ha tillgång till pålitliga nyheter var de som bäst lyckades skilja på trovärdiga, vinklade och falska nyheter. En ödmjukhet inför andras kunskap och nyfikenhet verkar vara av betydelse för att kunna navigera bland digitala nyheter på ett klokt sätt.

Artikeln Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility är skriven av forskarna Thomas Nygren och Mona Guath och publicerad i tidskriften Nordicom Review som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet. Ladda ner artikeln här (länk).

Projektet Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier och är ett samarbetsprojekt mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Interactive.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *