VA vill stärka medborgarnas roll i Horisont Europa

Förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. 
I en skrivelse uppmanar VA den svenska regeringen att arbeta för att resurser öronmärks i Horisont Europa för att öppna upp vetenskapen och engagera medborgare i forskning.


Lägg till en kommentar