VA ska hjälpa bioekonomin att blomstra i hela EU

EU-projektet BLOOM har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. Genom dialog och samskapande ska projektet bygga upp och stärka regionala nätverk, för att skapa gemensam förståelse och engagemang för bioekonomins möjligheter.

BLOOM-projektets partners samlade på kick-off i Wien. Foto: ZSI

För 30 år sedan fokuserade EU på att minska överproduktionen inom jordbruket. I dag handlar det mer om att ta fram processer och produkter som minskar miljöpåverkan och gör våra samhällen mer hållbara. EU-kommissionen satsar därför via Horisont 2020 forskningsmedel på bioekonomi. I begreppet bioekonomi ingår bland annat jordbruk, skogsbruk, livsmedel, biokemi, marin- och insjömiljö.

BLOOM är ett treårigt projekt där 12 partners från åtta länder ingår, däribland VA. Projektet koordineras av Zentrum für Soziale Innovation i Österrike och startade nyligen med en kick-off i Wien.

Målet är att öka intresset och kunskapen om bioekonomi i samhället liksom om hur vi kan bli mer klimatsmarta, minska användningen av fossila bränslen och minska materialsvinnet genom innovativa biobaserade råvaror. Projektets partners i Belgien, Finland, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike kommer att skapa fem regionala nätverksnoder tillsammans med medborgare, det civila samhället, innovationsnätverk, lokala forskningscentra, näringsliv, lärare och forskningsinstitut”.

Projektet ska stimulera aktiviteter och dialog om bioekonomi på både regional- och EU-nivå. De fem noderna kommer att ha tre olika bioekonomiska fokus beroende på vilken region de tillhör:

  • Livsmedel och jordbruk
  • Skogs- och papperssektorn
  • Biokemi

VA kommer tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences,  i Jyväskylä och genom dialog med intressenter att utveckla den regionala noden för Finland/Sverige som ska fokusera på skogs- och papperssektorn.

För mer information, kontakta Maria Hagardt, projektledare.

Projektpartners:

Zentrum für Soziale Innovation, Österrrike (koordinator)
Wissenschaftsladen Bonn, Tyskland
Stichting Wagening Research, Nederländerna
European Schoolnet, Belgien
Medienwerkstatt, Österrike
Global Ecovillage Network, Tyskland
Campus de Excelencia Internacionalen Agroalimentacion, Spanien
Copernicus Science Centre, Polen
University of Agriculture Krakow, Polen
University of Applied Sciences, Finland
Ökosoziales Forum Europa, Österrike

Projektet finansieras via Science with and for Society-programmet inom Horisont 2020, Grant Agreement nr 773983.


Lägg till en kommentar