VA gör filmklipp om säkrare läkemedelsförpackningar

Under åren 2012–2017 medverkade VA i ett projekt som utvecklade säkrare förpackningar för läkemedel. Projektet gick under namnet Smedpack. Nu presenteras resultaten i ett filmklipp.

Varje år dör omkring 700 000 personer runt om i världen på grund av falska läkemedel. Illegala aktörer gör stora vinster, men med svåra följder för samhället. Den olagliga handeln är ett växande problem och i andra länder har falska läkemedel hittats även på lagliga apotek.

Smedpack var ett svenskt projekt som syftade till att utveckla sätt att hindra falska läkemedel från att ta sig in i den lagliga tillverknings- och distributionskedjan. Här deltog företag, myndigheter, lärosäten och föreningar. Arbetet handlade både om att utveckla säkrare förpackningar, och att stärka samarbetet mellan olika aktörer. VAs roll var att fånga upp allmänhetens behov och engagera konsumenter i utvecklingsprocessen. Som en avslutande del i projektet har VA producerat ett filmklipp om projektets resultat.

Exempel på ansvarsfull forskning och innovation

Tack vare projektets sätt att involvera alla intressenter har det uppmärksammats som ett inspirerande exempel på ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI). Tillsammans med andra exempel från hela Europa finns det beskrivet i en katalog med RRI-initiativ. Katalogen har till syfte att inspirera alla som arbetar med forskning och innovation till att arbeta enligt RRI.

Läs mer om ansvarsfull forskning och innovation.


Lägg till en kommentar