Ökat samarbete mellan allmänhet och forskare genom SciShops

”Science shops” är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan forskare och andra samhällsaktörer. VA ingår i nya Horisont 2020-projektet SciShops som ska ta till vara kunskapen inom befintliga Science shops och undersöka hur organisationer kan utveckla nya Science shops. Vi behöver din hjälp!

 

SciShops-projektet kommer att utveckla riktlinjer, ta fram goda exempel, utbildningsmaterial och en plattform för kunskapsdelning och nätverkande. Syftet är att hjälpa olika typer av organisationer som vill starta nya Science shops och stärka de Science shops som redan finns. Materialet kommer att finnas på projektets webbplats. Målet med projektet är att skapa tio nya Science Shops i EU.

Vad är en Science Shop?

Den ursprungliga idén med Science shops är att skapa en fysisk plats på universiteten där medborgare och olika samhällsaktörer kunde samarbeta med forskare för att lösa problem. De första Science shops grundades i Nederländerna på 1970-talet. Sedan dess har konceptet spridits över världen, till olika typer av organisationer och fält.

Hur ser du på Science Shops?

I projektet studeras nu en rad Science shops för att kunna sammanställa bästa praxis från hela världen. Dessutom pågår en europeisk undersökning för att samla kunskaper och erfarenheter från forskare, allmänhet, beslutsfattare och myndigheter om deras syn på och deltagande i Science shops.

Vill du dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter? Det vore mycket värdefullt om många svenska aktörer vill besvara enkätfrågorna.

SciShops-projektet består av 18 europeiska partners och samordnas av SYNYO i Österrike. Arbetet startade i september 2017 och pågår i 2,5 år. Projektet finansieras via Science with and for Society-programmet inom Horisont 2020.

För mer information, se SciShops webbplats eller följ projektet via sociala medier:

Facebook: @scishops

Twitter: @SciShops_eu


Lägg till en kommentar