Värdet av analys och utvärdering i politiken

Institutioner och organisationer tar fram underlag som kan behövas i politiken. Men används de av beslutsfattarna och i så fall hur? Det diskuterades vid ett ESO-seminarium den 4 oktober 2017 av bland andra tidigare finansministern Anders Borg (M), nationalekonomen Lars Calmfors och Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Cissi Askwall.

 

Seminariet markerade tioårsjubileet av (ny)bildandet av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. ESOs uppgift är att bredda och fördjupa underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Frågor som togs upp under seminariet var bland annat folkets och folkvaldas syn på vetenskap och forskare, huruvida vi kan göra mer för att få bättre underbyggda beslut och om det i vissa fall sker för mycket utvärdering och analys.

Medverkade gjorde Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet; Anders Borg, tidigare finansminister (M); Lars Calmfors, ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet; Max Elger, statssekreterare finansdepartementet; Lars Hultkrantz, professor Örebro universitet; och Lena Lindgren, professor Göteborgs universitet.

Läs mer och ta del av presentationerna på ESO:s webb HÄR.

Seminariet spelades in av SVT och kan även ses HÄR.

En festskrift med texter som bygger på de medverkandes inlägg vid seminariet och deras personliga reflektioner kring temat publicerades i december 2017 och kan hämtas HÄR.


Lägg till en kommentar