Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor

VIS skriftserie nr 7


Projektet Skola möter vetenskap syftar till att öka ungdomars vetenskapliga förståelse och förmåga genom att utveckla nya former av möten mellan elever, lärare och forskare i skolan. Projektet har drivits av Forskningsnätet Skåne och Vetenskap & Allmänhet åren 2012–2015.

Inom projektet utvecklades och prövades ett antal format för möten mellan elever, lärare och forskare. Detta utvecklingsarbete liksom Forskningsnätet Skånes verksamhet i stort beskrivs närmare i rapporten Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor (VIS skriftserie nr 7).

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar