Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

F.D. medarbetare 2019–2020

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och jag samarbetar sedan 2017 med VA i frågor som rör medborgarnas förtroende för och mediernas bild av forskning och forskare. Detta samarbete sker inom projektet Vetenskapen i samhället (ViS)

Under hösten 2019 och våren 2020 deltog jag i ett personrörlighetsprogram (PUSH) där högskolan finansierar min vistelse en dag i veckan hos VA för att utveckla samarbeten kring forskning, undervisning och forskningskommunikation. Jag arbetade under denna period med ViS och då framför allt med det nya projektet Varför så dålig hum om humaniora?.


Lägg till en kommentar