Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Mob: 070-324 66 93
E-post: [email protected]


Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och jag samarbetar sedan 2017 med VA i frågor som rör medborgarnas förtroende för och mediernas bild av forskning och forskare. Detta samarbete sker inom projektet Vetenskapen i samhället (ViS)

Under hösten 2019 och våren 2020 deltar jag i ett personrörlighetsprogram (PUSH) där högskolan finansierar min vistelse en dag i veckan hos VA för att utveckla samarbeten kring forskning, undervisning och forskningskommunikation. Jag kommer under denna period främst fortsätta arbeta med ViS och då framför allt med det nya projektet Varför så dålig hum om humaniora?. Jag strävar dock också efter att identifiera nya teman för forsknings- och utbildningssamarbeten med VA.


Lägg till en kommentar