Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Referat av Almedalsseminarium 2012

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli i Visby 2012.

Text: Hanna Zetterberg
Foto: Pelle Isaksson och Klas-Herman Lundgren, Vetenskap & Allmänhet


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

  1. Almedalsdialog om förtroendet för forskning | Vetenskap & Allmänhet |

    […] Ta del av dokumentation i ord och bild av seminariet (pdf) […]

    Svara