Almedalsdialog om förtroendet för forskning

Skapad:

2012-07-12

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Förtroendet för forskare och forskning har minskat det senaste decenniet. Dessutom blir skillnaderna i attityder mellan hög- och lågutbildade allt större. Vad det beror på och vad man kan göra åt det diskuterades vid VAs dialogseminarium den 4 juli 2012 i Visby.

Almedalen 2012_940x570

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet, presenterade inledningsvis resultat från det tioåriga samarbetet mellan VA och SOM-institutet. De årliga attitydundersökningarna visar att förtroendet för forskare har minskat, framför allt bland äldre, lågutbildade och kvinnor.

Resultaten diskuterades sedan i rundabordsdiskussioner och kommenterades särskilt av Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, Heidi Avellan, politisk chefredaktör vid Sydsvenska Dagbladet, Agneta Bladh, ordförande för VA, Peter Honeth (FP), statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Ta del av dokumentation i ord och bild av seminariet (pdf)

Se bilder från seminariet

Ta del av presentationen av undersökningarna

Lyssna på seminariet här

Film från seminariet

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *