Månadens VA-grafik januari 2012

Använd gärna månadens grafik och sprid det, men glöm inte att ange VA som källa.

Bakgrundsinformation och källor finns i Forskarfredags bäst före-försöks slutrapport som ni hittar här.


Lägg till en kommentar