ForskarFredags bäst före-försök

Skapad:

2012-01-14

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Den fjärde fredagen i september är av EU-kommissionen utlyst som Researchers’ Night. I Sverige kallas denna dag för ForskarFredag och år 2011 anordnades evenemang på 23 orter. Flera hundra aktiviteter som visade hur spännande, vardagsnära och kul forskning är erbjöds. En av aktiviteterna var ett massexperiment med fokus på kylskåpsförvaring och livsmedelshantering som skolklasser från årskurs 2 och uppåt inbjöds att medverka i.

Totalt undersökte 1 812 elever temperaturen i sina kylskåp hemma och inventerade bäst före-/sista förbrukningsdatum på de livsmedel som förvarades där. Försöket syftade till att eleverna skulle lära sig mer om vilken temperatur det är i olika delar av kylskåpet, ta reda på vilket utgångsdatum livsmedlen hade och bedöma huruvida de var tjänliga. 67 skolor medverkade vilket gav mängder av data från stora delar av Sverige. I drygt hälften av klasserna genomfördes massexperimentet som en del av NO-undervisningen.

De undersöka kylskåpen var kallast på mitthyllorna. En relativt stor andel livsmedel förvarades vid en högre temperatur än rekommenderat. Eleverna tog hjälp av datummärkningen i större utsträckning än av förvaringstemperaturen när de bedömde huruvida livsmedlen var ätliga eller inte. Enligt lärarna bidrog massexperimentet till att såväl intresset för som kunskaperna om livsmedelshygien, livsmedelsförvaring, svinn och resurshushållning ökade bland eleverna.

Bäst före-försöket utformades av forskarna Mattias Eriksson, Institutionen för energi och teknik vid Sveriges lantbruksuniversitet och Ingela Marklinder, Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet, i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA, som samordnar ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredag och Bäst före-försöket genomfördes med stöd av EU-kommissionen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs mer här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “ForskarFredags bäst före-försök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *