Främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Nyheter

almedalen2014

Fuskande forskare föröder inte förtroendet

De som regelbundet tar del av nyheter om forskning är mer positiva till forskare och forskning. Sambanden mellan förtroende, medierapportering och forskningsfusk har undersökts i en ny studie som presenterades och diskuterades vid VAs dialogseminarium i Visby den 1 juli 2014.

Läs mer

UK-Engage-Award-Photo-620px

UK Awards celebrate public engagement excellence

Eight prizes have been awarded to researchers in the UK for excellence in engaging the public with science. The Engage Awards 2014 were launched by the National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) to find and celebrate the most innovative and effective public engagement work taking place in the UK. 

Läs mer

SOM2013

Högre förtroende för forskning hos flitiga tidningsläsare

Minskar allmänhetens förtroende för forskning och forskare till följd av medias rapportering om forskningsfusk? En ny undersökning av VA och SOM-institutet tyder på att så inte är fallet. Däremot har de som regelbundet tar del av nyheter i morgontidningar eller tv-sändningar en mer positiv bild av forskning.

Läs mer

Horizon 2020

VA samordnar lobbying i EU

VA kommer att koordinera påverkansarbetet för att öka det svenska deltagandet i Horisont 2020:s delprogram Science with and for Society (SwfS).

Läs mer

Grönsaksförsöket 2014

10 000 elever i massexperiment – och det finns plats för fler

Det finns ett stort intresse för forskning och vetenskap i svenska skolor – åtminstone om man går efter antalet anmälda till ForskarFredags massexperiment. Tre veckor efter att anmälan öppnade är redan 10 000 elever anmälda.

Läs mer