Medborgarforskning för ökad kunskap om äldres psykiska hälsa 

Skapad:

2024-03-27

Senast uppdaterad:

2024-03-27

I projektet Re-MEND bidrar med Vetenskap och allmänhet med kommunikationsinsatser och medborgarforskning. I medborgarforskningen är det äldres psykiska hälsa och deras möten med vård och omsorg som står i centrum. 

Science café som en del av projektet TechEthos om ny och framväxande teknik och etiska frågor inom teknisk innovation. Foto: Vetenskap & Allmänhet

EU-projektet Re-MEND syftar bland annat till att förbättra kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa bland vård- och omsorgspersonal liksom hos allmänheten. I den medborgarforskning som nu planeras deltar äldre personer i flera av forskningens olika faser. Genom fokusgrupper och science caféer undersöks attityder, kunskapsglapp och behov samtidigt som frågan synliggörs. 

De inledande faserna bidrar till forskningsfrågan som utgör den centrala delen i medborgarforskningen. Här ska äldre, och eventuellt anhöriga, beskriva sin vardag i vad som kan kallas ‘hälsodagböcker’. Dagböckerna ska ge dokumentation av upplevdlevd erfarenhet med fokus på psykiskt mående som forskare sedan ska analysera.  

I ett följande steg ska medborgarforskarna bearbeta några av de insikter som forskningsresultaten genererat. Med hjälp av samskapande workshops tillsammans med forskare och andra intressenter ska medborgarforskningen komma fram till och föreslå idéer på förändringar och förbättringar som kan leda till bättre vård, minskat lidande och högre välmående. 

I takt med att resultat från andra delar av Re-mend projektet tas fram deltar medborgarforskarna också i fokusgrupper om hur kunskapen bör presenteras, förpackas och synliggöras för att nå – och påverka – brukare, intressentgrupper och beslutsfattare.  

I projektets slutfas kommer forskningsresultaten presenteras i en utställning som återvänder till några av de platser som besökts tidigare där Science Cafér har anordnats.. 

Re-MEND tar sig an så många sidor av psykisk hälsa och ohälsa. Vi hoppas att medborgarforskningen, som fokuserar på det vardagsnära och det självupplevda kring psykiskt mående, kan lägga en liten men viktig bit till det stora pusslet. Dessutom blir deltagarna en slags testpanel för resultat som kommer från andra delar av projektet. 

Erik Falk, utredare på Vetenskap och allmänhet.

De första fokusgrupperna beräknas genomföras under maj/juni 2024. Är ni interesserade att veta mer om Re-mend -projektet eller eventuellt delta? Kontakta projektledaren Maria Jacobson på Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Jacobson

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *