Vetenskap behövs som stöd för regelverk och policyer, men när det kommer till kritan är det inte vetenskapen som motiverar människor att agera – utan våra värderingar.

– Kimberley Nicholas, forskare i ekosystemvid Lunds universitet

Forskningen måste kunna fånga upp frågor hos allmänheten och näringslivet och resultaten behöver komma samhället till del.

– Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Scientists should interact more, and more effectively, with the public, describe their work, give details of concrete research findings, get the public involved in experiments, open the doors of their labs to visitors and give interviews.

– Robert-Jan Smits, Director-General för EU-kommissionens forsknings- och innovationsdirektorat

Vi förväntas vara lärare, författare, statistiker, designer och mediepersonligheter utan någon träning. Forskare borde få en medieutbildning redan under doktorandperioden, för man vet aldrig när man hamnar i hetluften.

– Tina Sundelin, forskare i psykologi vid Stockholms universitet

Lyft fram betydelsen av public engagement även utanför den akademiska världen, förändra kulturer inom universitetsvärlden och fundera över forskningens inverkan i samhället!

– Paul Manners, Director för National Coordinating Centre for Public Engagement, UK

Science in the headlines, even in midst of a crisis, is an opportunity rather than a threat.

– Fiona Fox, Chief executive vid Science Media Centre, UK

Genom forskningskommunikation och samverkan kan vi inkludera fler i diskussionen kring forskning och vetenskap. Och bygga förtroende.

– Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

It is vitally important that the public trusts science. Not only as a basis for the acceptance of concrete applications of research such as vaccinations, but also to ensure public confidence in evidence-based government policy.

– Robert-Jan Smits, Director-General för EU-kommissionens forsknings- och innovationsdirektorat

Decisions are made over a cup of tea or a beer. Contacts between people are what really matters.

– Chris Tylor, Director of POST, the Parliamentary Office of Science and Technology, UK

Good public engagement needs continuous investment to flourish. It can’t be done properly as a ‘one-off activity or on a ‘next to nothing’ budget.

– Gail Cardew, Director of Science and Education, Royal Institution

More openness and transparency will increasingly promote greater trust in science. Open Science not only offers the public the chance to get involved in setting priorities, but also enables them to participate actively in carrying out scientific experiments.

– Robert-Jan Smits, Director-General för EU-kommissionens forsknings- och innovationsdirektorat

I en deckare händer det ofta något spännande på första sidan. Samma sak gäller för en populärvetenskaplig text.

– Ulf Ellervik, professor i kemi, Lunds tekniska högskola, vars bok Ond kemi inleds: ”När började djävulen lukta svavel?” hämtat ur boken Skriv populärvetenskapligt

Knowledge of science is one of the most beautiful things humans have to offer each other.

– Alan Alda, American actor

Kunnande och ny kunskap är en väldigt viktig del av en demokrati, men en annan viktig del är samtalet och möjligheten att kunna mötas med respekt för varandras roller och kunnande.

– Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

If we, as a society, don’t broaden our basic research literacy — our scientific understanding of the way life works — then it’s very difficult for us to make common-sense decisions that allow us to take care of each other and our environmentally endangered planet.

– Deborah Klum, Director-to-be Knight Science Journalism at MIT

Every single one of the big existential challenges we face in this century calls for better science, to identify the problems, and better technology, to identify the solutions. But the science won’t get done, and the solutions won’t get implemented, unless the general public is part of the process.

– Wade Roush, Acting Director Knight Science Journalism at MIT

The public are able to understand complex scientific and technological concepts, adding value to policy discussions and providing scientists and policy makers with necessary guidance on addressing social and ethical issues.

– Sonja Bussu, Researcher Involve

A number of scientists have told me that public engagement also increases the quality of their research; it helps them frame questions in a different way and pose entirely new ones.

– Imran Khan, Chief Executive British Science Association

Professorn, forskarkollegorna och den nyfikne tioåringen varken kan eller vill ta till sig samma information. Därför ska de inte heller ha samma text. Svårare än så är det inte.

– Pär Holmgren, meteorolog och populärvetenskaplig författare, i boken Skriv populärvetenskapligt.

Den som inte vill ägna tid åt populärvetenskap borde tänka på vem som finansierar forskningen.

– Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik, i boken Skriv populärvetenskapligt.

Det är en demokratisk rättighet att allmänheten får ta del av den forskning som pågår. Så länge forskningen finansieras med allmänna medel måste människor också förstå poängen med forskning för att vilja fortsätta betala.

– Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg, i boken Skriv populärvetenskapligt.

Den tredje uppgiften har fått genomslag. Det har blivit tydligt att populärvetenskap inte är en uppgift för misslyckade forskare, utan en uppgift för spetsforskare.

– Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet och författare, i boken Skriv populärvetenskapligt.

I en deckare händer det ofta något spännande på första sidan. Samma sak gäller för en populärvetenskaplig text.

– Ulf Ellervik, professor i kemi, Lunds tekniska högskola, vars bok Ond kemi inleds: ”När började djävulen lukta svavel?” hämtat ur boken Skriv populärvetenskapligt.

It is very demanding, but also builds skills to walk the thin line between simplicity and correctness.

– Carl Johan Sundberg, Professor and Centre Director, Karolinska Institutet, i boken Share your research.

Communication gives you a sharper insight into the meaning of your job.

– Cédric Villani, Professor of Mathematics, University of Lyon, i boken Share your research.

Examples from everyday life make research more practically useful, and the research findings become more relevant to the public – and to you too.

– Vincent F. Hendricks, Professor of formal Philosophy, University of Copenhagen, i boken Share your research.

I ask questions and work in an interactive way. My hope is to always learn something new while I communicate my own results.

– Londa Schiebinger, Professor of the History of Science, Stanford University, i boken Share your research.

If we researchers want public and political support, there’s no way around it: we simply have to communicate.

– Eske Willerslev, Director Centre of Excellence in GeoGenetics, National History Museum of Denmark, i boken Share your research.

Kunskap är en demokratisk rättighet och motorn för all utveckling.

– Jennie Turner, programansvarig Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Att kommunicera är en del av att vara forskare.

– Martin Ingvar, vicerektor Karolinska Institutet.

Curiosity is in our genes. Everybody is born a scientist!

– Anne Glover, EU Chief Scientific Advisor.

Om vi bara skulle införa EN indikator för samverkan skulle det vara att ge samverkan högre meritvärde för forskare.

– Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet.

Kommunikation är allt. Får du inte ut dina resultat till allmänheten så att den förstår, är det meningslöst.

– Alan Heeger, Nobelpristagare i kemi 2000.

Science isn’t finished until it is communicated!

– Sir Mark Walport, the UK Government Chief Scientific Adviser.

För mig har det alltid varit viktigt att de resultat som jag kommer fram till ska vara tillgängliga för alla. Dessutom vill jag att kunskapen ska användas till något som kommer till nytta för samhället.

– David Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och Institutet för framtidsstudier.

Likaväl som det finns resurser för forskare som vill söka patent och starta bolag, borde det finnas stöd för dem som t.ex. vill utveckla utbildningen, skriva debattartiklar, hålla offentliga föredrag eller vara rådgivare åt industrin.

– Eugenia Perez Vico, forskare i miljösystemanalys vid Chalmers.

Min studie visar att barn lämpar sig mycket väl som medforskare. Barns tankar och åsikter borde ges mer plats i forskning kring exempelvis samhällsplanering eller utformning av skolan.

– Sandra Hillén, forskare i etnologi vid Göteborgs universitet.

Hälsa och sjukdom berör. Larmen leder till feta rubriker och får ett stort genomslag. Desto viktigare att den som bevakar området står på en gedigen grund och har förmåga att kritiskt värdera alla de ”fakta” som forskarna och företag serverar dem.

– Ann Fernholm, vetenskapsjournalist.

Vad Sverige behöver för att utvecklas som kunskapsnation är inte en snävt definierad beställning av skräddarsydda studenter. Det som behövs är kritiskt och analytiskt tänkande studenter med en bred palett av användbar kunskap och kompetens som kan hanteras i ett sammanhang.

– Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet.

Jag tror att precis som att naturen gynnas av mångfald i växt- och djurriket, så gynnas vetenskapen av flera olika typer av rapportering. Jag tror att ju fler sätt och kanaler vi kan kommunicera nya rön och kunskap genom, desto bättre. För människor tar till sig information på olika sätt.

– Karin Gyllenklev, programledare Institutet i Sveriges Radio

Hon har visat att forskarens och universitetslärarens uppgifter på ett fruktbart sätt kan berikas av ett aktivt publikt engagemang till nytta för såväl akademin som det omgivande samhället.

– Ur motiveringen till att Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris.

Jag tror att ju fler sätt och kanaler vi kan kommunicera nya rön och kunskap genom, desto bättre. För människor tar till sig information på olika sätt. Vissa kan behöva fakta mer utspätt, en del vill ha den kryddad med humor och liknelser och andra föredrar en mer klassisk rapportering.

– Karin Gyllenklev, programledare Institutet i Sveriges Radio P3.

Resurserna till forskning om och i skolan behöver öka och resultaten användas av lärare och skolledare i alla skolor..

– Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna och Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet på DN Debatt.

Vi anser att den så kallade tredje uppgiften, högskolans folkbildande verksamhet och kontakt med samhället, är viktig och ska stärkas.

– Ur Miljöpartiets förslag till nytt partiprogram.

Samverkan fungerar bäst är när vi har skarpa poänggivande projekt med näringslivet.

– Aron Chibba, ansvarig för Masterprogrammet i maskinteknik på Högskolan i Halmstad, på första plats i Svenskt Näringslivs ranking av utbildningsprograms samverkan med arbetslivet.

Give people facts and you feed their minds for an hour. Awaken curiosity and they feed their own minds for a lifetime.

– Ian Russell, vd Interactive Science.

Liksom politisk diskussion måste ske öppet för att en demokrati ska fungera, måste vetenskaplig och teknisk diskussion ske öppet i risksamhället, för att demokratin i de stora tekniska systemens tidevarv ska fungera.

– Ulrika Björkstén, chef Vetenskapsradion.

Inget slår en skicklig lärare!

– Anna Ekström, generaldirektör Skolverket.

Det har varit ett starkt tryck på departementet att väga in samverkan i resursfördelningssystemet. De flesta argumenterar för att stärka samverkan akademi-näringsliv, men Vetenskap & Allmänhet har fört fram att ett bredare perspektiv behövs.

– Peter Honeth, statssekreterare Utbildningsdepartementet.

Björn Fjæstads ovärderliga insatser för att kommunicera om vetenskap och forskning till en bred allmänhet saknar motstycke i svensk historia. Vi hoppas att hans gärning kommer att inspirera många andra.

– Björn O. Nilsson, vd IVA, som tilldelat Forskning & Framstegs förra chefredaktör IVAs guldmedalj.

We need to democratize science and innovation. People of all classes should have sufficient access to reliable information about science, technology and innovation so everyone can take part in the social discussion.

– Ingrid Lieten, Flemish minister of Innovation.

Många av de upptäckter som görs innebär också risker som vi måste ta på allvar och hantera. Bara genom att vara öppna och sprida kunskap kan vi få allmänhetens förtroende.

– Karin Markides, rektor Chalmers.

Det är oerhört viktigt att samverkan blir en del av resurstilldelningssystemet. Det är visserligen svårt men dags att börja!

– Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (C).

Det finns mötesplatser för att skapa samverkan, men ingen politik för samverkan. Belöna forskarrörlighet – även till skolan!

– Margareta Norell Bergendahl, professor och vicerektor KTH.

Scientists should not only present their findings, but should also be prepared to engage in relevant debate and discussion.

– Final principle of ICSU, International Council for Science.

Mindre lärosäten är duktiga på växelverkan näringsliv-akademi. Men för att bli bättre behöver incitamentsstrukturen ses över.

– Johan Sterte, rektor Luleå tekniska universitet.

Samhällsengagemang är en central uppgift för ett universitet eller en högskola som behöver uppmärksammas.

– Åsa Bergenheim, rektor Karlstads universitet.

Vi bör väga in samverkan i resurstilldelningssystemet för forskning.

– Peter Honeth, statssekreterare Utbildningsdepartementet.

Kunskap ger den lilla människan makt över sitt liv.

– Eva Funck, skådespelare.

Kunskap är av godo. Ju fler som har den, desto bättre. Fråga inte vilka böcker du kan ignorera, utan vilka du kan läsa utöver de självklara.

– Dick Harrison och Katarina Harrison Lindbergh om behovet av en folkrörelse för bildning.

Akademisk plikt är att ta fram ny kunskap och se till att den förs vidare. Men det är inte envägskommunikation, utan en dialog!

– Agneta Bladh, ordförande VA.

VA ska främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Ett viktigt område för IVA – som vi gärna stöttar. Dessutom är VA duktiga på att nå ut.

– Björn O. Nilsson, VD IVA.

Det gäller att få igång en dialog och lära av varandra, då många företagare anser att det finns ett samband mellan samverkan och stärkt konkurrenskraft för det egna företaget.

– Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, kommenterar att bara 20 procent av företagen någon gång samarbetat med högskola eller forskningsinstitut.

Allmänhetens tillit är bland det viktigaste vi har, men det kan aldrig tas för givet utan måste ständigt erövras på nytt. Samverkan och öppenhet är viktiga delar när vi bygger det förtroendet.

– Eva Åkesson, i sitt tal när hon installerades till rektor vid Uppsala universitet

Universitetet ska inte vara ett elfenbenstorn från vilket forskare sitter och
tittar ut över världen med god sikt men föga engagemang. Vi är till för samhället, inte
tvärtom!

– Åsa Bergenheim, i sitt tal när hon installerades till rektor vid Karlstads universitet

Vi ska delta aktivt i den offentliga dialogen och bidra till att samhällsdebatt och politiska
beslut grundas på forskningsbaserad kunskap. Vi ska sträva efter att göra kunskapen
tillgänglig för breda lager.

– Åsa Bergenheim, i sitt tal när hon installerades till rektor vid Karlstads universitet

Genom fallstudier av framgångsrika projekt kan man se och jämföra respektive universitets och forskningsområdes externa påverkan på samhället.

– Anders Flodström, utredare för Utbildningsdepartementet, om hur samverkan skulle kunna påverka fördelning av forskningsresurser i framtiden

Människor är bärare av kunskap, nätverk och idéer. En ökad rörlighet mellan akademi och industri är central för att öka nyttan av forskningsresultat. Högskolor och universitet bör därför i större ­utsträckning premiera industri­erfarenhet och samverkansmeriter.

– Åke Svensson, vd Teknikföretagen och en rad företrädare för näringslivet debatterar inför den kommande forskningspropositionen

Att det är svårt att mäta samverkan får inte hindra oss från att försöka.

– Karin Röding, rektor Mälardalens högskola

Jag gillar ny kunskap! Allt lärande är närande.

– Özz Nûjen, ståupp-komiker

We scientists also need to work harder at discussing the issues better and more fully in the public arena, clearly identifying what we know and admitting what we don’t know.

– Paul Nurse, president Royal Society

Det är ingen grundlag att få forska […] Därför är det är en överlevnadsfråga att vi lyckas kommunicera vad vi gör, motivera den fria forskningen.

– Pär Omling, rådgivare till Lunds universitets rektor, tidigare GD Vetenskapsrådet

Kriterier på god vetenskap […] handlar om att lyssna på olika parter och om öppenhet när det gäller värderingsmässiga utgångspunkter.

– Peter Söderbaum, professor emeritus Mälardalens högskola

Hur uttjatat det än är med samverkan så måste vi bli bättre på att prata med varandra och samarbeta.

– Lina Glans, ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

Det var en spännande resa. Man lär sig oerhört mycket. Framför allt hur svårt det är att vara tvärsäker.

– Gustav Fridolin, språkrör (MP), om sin tid som student vid Stockholms universitet

Det är centralt att få till stånd samtal och överläggningar mellan människor, så att alla både kan få och dela med sig av kunskap.

– Lars Klüver, chef för danska Teknologirådet

Vi forskare måste ut från universiteten och prata med folk. Det vore bra om man kunde finna sätt att belöna de forskare som gör det.

– Karin Bäckstrand, docent statsvetenskap vid Lunds universitet

Jag tror att alla universitet generellt måste bli bättre på att kommunicera med medborgarna.

– Johan Schnürer, vicerektor vid SLU med ansvar för samverkan

Förtroende handlar om att skapa ett möte mellan människor.

– Gunilla Sthyr, projektledare ForskarFredag vid Uppsala universitet

It is imperative (…) that we continue to inform, involve and listen to the public, who ultimately pay for this work to be carried out and want to see their values and priorities reflected in the directions taken by research and its applications.

– Roland Jackson, Chief Executive British Science Association

Samtidigt som antalet professorer blir allt fler, ger bildning och samhällsintresse inga poäng i akademin.

– Annika Ström Melin, ledarskribent Dagens Nyheter

Praktisk forskning är en självklarhet i de flesta områden, men det har inte alltid varit det inom utbildningssektorn. Vi behöver forska i skolan och etablera samarbeten mellan skolor och universitet för att studera lärande.

– Kurt Fischer, Professor of Education, Harvard University

Gör skolan, lärarkåren och lärarutbildningarna mer professionella och utveckla metoder att göra forskningen mer tillgänglig. Forskare med olika bakgrund behöver arbeta tillsammans!

– Peter Honeth, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Man ska inte göra två saker samtidigt. Rensa skrivbordet och ha inte lockande saker i närheten. Lär av minnesmästarna t.ex. genom att göra associationer.

– Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid KI, ger pluggtips till skolbarn

Det är en piss i Mississippi! I stället borde man prata om hur man får eleverna motiverade och hur man får dem att verkligen förstå vad de lär sig

– Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors är kritisk till skoldebattens fokus på betyg

Som jag ser det ingår det i vår uppgift att kommunicera våra forskningsfynd till allmänheten. (…) Det är ett ansvar vi har – även att bemöta felaktigheter då så behövs.

– Erik Ingelsson, professor KI

Till och med Läkarförbundet har insett behovet av att nå ut brett med ny kunskap och därför startat den populärvetenskapliga tidskriften Hälsa & Vetenskap

– Anna Bäsén, medicinreporter Expressen

Not ignorance, but ignorance of ignorance, is the death of knowledge.

– Alfred North Whitehead, British mathematician and philosopher (1861-1947)

Många forskare har insett att ska de få förtroende för sin verksamhet (…) kan de inte bara kommunicera inom sin egen snäva krets. De behöver nå ut till allmänheten – som ju dessutom (…) har rätt att veta hur skattemedlen används.

– Anna Bäsén, medicinreporter Expressen

Det finns forskning som går att använda av lärarna direkt men det måste också finnas tid, en kultur, en struktur och ett ledarskap för att ta till sig detta.

– Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, vill ha en ny myndighet som sprider forskning till skolan

This is far too important to be left to the polemicists and the commentators in the media. Scientists have to be there too.

– Sir Paul Nurse, President Royal Society, is urging scientists to counteract distrust by speaking directly to the public

I stället för att överväga alla fakta nöjde jag mig med att använda sunt förnuft – även känt som förutfattade meningar – och drog helt fel slutsats.

– Eric, vetenskapsman i barnboken George och universums hemlighet av Lucy och Stephen Hawking

In an increasingly technological world, everyone needs to understand the benefits and potential concerns around new developments which may affect us all.

– David Willetts, Minister for Universities and Science, UK

Now more than ever we need to maximise the effectiveness of science engagement by increasing its reach and impact.

– David Willetts, Minister for Universities and Science, appreciates the new UK Concordat for Engaging the Public with Research

De som har minst tillit till forskningen är ofta de som skulle behöva den bäst!

– Dilsa Demirbag Sten, liberal debattör och författare.

Många elever är bra på att hitta kunskapsöar på internet. Uppgiften för oss lärare är att hjälpa dem att binda samman öarna!

– Gunilla Hammar Säfström, lärare som snart syns i SVTs nya Klass 9A.

Tvivlet borde driva både vetenskapen och religionen.

– Dilsa Demirbag Sten, liberal debattör och författare.

Universitetet har byggt sin strategi på att kombinera framstående vetenskaplig forskning med en väl utbyggd samverkan med aktörer i samhället. Det bidrar starkt till att nyttiggöra forskningen.

– Kerstin Norén, rektor Karlstads universitet.

For us, public engagement is about providing mechanisms and structures for the public to have their voice heard and affect decision-making.

– Simon Burall, Director Involve, Storbritannien.

Låt envägskommunikationen, som storföreläsningar, finnas på nätet och lägg all tid i klassrummet på dialog, diskussion och anpassning.

– Alastair Creelman, samordnare distansutbildning Linnéuniversitetet.

Jag är en produkt av ett socialt arv som säger att livets mening är sökandet efter kunskap.

-Martin Ingvar, professor och dekanus för forskning, Karolinska Institutet.

Brist på kunskap göder fördomar.

-Joakim Palme, VD Institutet för Framtidsstudier.

Det måste bli sexigt och macho att plugga.

-Mats Gerdau, riksdagsledamot (M).

Universiteten måste bättre spegla samhället.

– Helle Klein, politisk chefredaktör Aftonbladet.

Om ingen är intresserad av vetenskap kommer vi inte att ha någon forskning att konkurrera med.

– Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska Institutet, oroas över att intresset för att ägna sig åt vetenskap minskat bland europeiska ungdomar.

Forskare är inga isolerade öar, och de bor inte i elfenbenstorn, långt bortom det levande livet.

– Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond.

Om forskare och berörda personer ute i samhället tillsammans skulle formulera och lösa olika forskningsproblem i högre utsträckning än i dag skulle resultatet sannolikt bli bättre.

– Per Odenrick, professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Det är en kommunikationsbrist mellan forskare och allmänhet, de har olika betydelser på orden.

– Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi, University of Reading, UK.

Det var inte för att briljera som de lärde sig en massa saker. Det var mer för den egna självkänslan, och för att de förstod världen bättre om de hade kunskaper.

– Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren, programledare för tv-frågesporten Besserwisser, om sina allmänbildade föräldrar.

Pavarotti mötte publiken på publikens villkor.

– Håkan Hagegård, operasångare.

Alla älskar samverkan, det är lite som världsfreden.

– Clas Wahlbin, prof Int. Handelshögskolan i Jönköping, som undersökt hur forskare samverkar med omvärlden.

Grundförutsättningen är att du har förmågan att berätta vad du gör, kan du inte göra det så kan det inte komma till nytta någonstans heller.

– Caroline Wigren, ekon dr Int. Handelshögskolan i Jönköping, som undersökt hur forskare samverkar med omvärlden.

Hjärnan är en muskel den också, och måste tränas och hålla igång.

– Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren, programledare för tv-frågesporten Besserwisser.

Det finns en positiv samvariation mellan att vara aktiv i populärvetenskap samt andra utåtriktade aktiviteter och att vara vetenskapligt framgångsrik.

– Clas Wahlbin, prof Int. Handelshögskolan i Jönköping, som undersökt hur forskare samverkar med omvärlden.

Människan är det enda djur som undervisar aktivt.

– Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap.

Det verkliga hotet mot vår civilisation är för mycket tro och för lite vetande.

– Lars Bern, tekn dr och författare.

Vi forskare har varit framgångsrika i att föra ut resultaten och få dem etablerade. Men nu måste vi vara beredda på att samhället och politikerna kommer att vända sig till oss för att få underlag till lösningar.

– Peter Schlosser, professor, Columbia University, USA, apropå klimatfrågan.

Kreativitet handlar i grund och botten om en enda sak: att kombinera det vi redan vet på nya sätt.

– Teo Härén, entreprenör och föreläsare.

Viktigast är att tydliggöra meritvärdet av samverkan, så att det inte blir ett fåtal eldsjälar som ansvarar för att bära hela bördan.

– Elin Rosenberg, ordförande Sveriges Förenade Studentkårer.

Ingenjören är inte sexig i dag, och det är en väldigt viktig aspekt i den ålder när ungdomarna väljer skolinriktning.

– Clas Agnvall, unversitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Den verkliga drivkraften bakom våra försök att förstå hur universum är beskaffat är dödsförskräckelse. Förundran finns där också, liksom behovet att höja sig över och betvinga naturen.

– Bengt Gustafsson, professor i astrofysik, Uppsala universitet.

Det är jätteviktigt för alla forskare att lära sig att prata om sin forskning p ett vardagligt sätt så att man når ut, och självklart måste man anpassa berättelsen beroende på vem som är med och lyssnar.

– Magnus Hansson, lektor i företagsekonomi, Örebro universitet.