I projektet CitizAir arbetar KTH, SLB-analys och Vetenskap & Allmänhet med att synliggöra luftdata ihop med Stockholmarna. På sina mobiler, skärmar och på ljustavlor runt om i staden ska invånarna kunna se vilken väg genom city som har den bästa luftkvalitén. Målet med CitizAir är att skapa en interaktiv förstärkt verklighet, som kopplar samman aktuella luftdata och informationsskärmar i stadsmiljön med en app i Stockholmarnas mobiler. 

Foto: Lennart Johansson

Invånarna i Stockholm kommer tillsammans med andra intressenter, forskare på KTH och SLB-analys  vara med och utforma det nya visualiseringsverktyget. En viktig utgångspunkt för projektet är att utgå från Stockholmarnas synpunkter, kunskaper och behov. Projektet startade i slutet av 2021 och 2024 ska det gå att se stockholmsluftens kvalitet på interaktiva skärmar. 

De två luftföroreningar som påverkar Stockholmares hälsa mest är kvävedioxid och mikropartiklar (PM10, partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer). Därför ska halterna av dessa föroreningarna visas och visualiseras lokalt, där halterna uppmätts.

Det ska bli möjligt att interagera med informationsskärmarna och ladda ner data från dem tilll sin mobiltelefon. På så sätt kan Stockholmare fatta informerade beslut om vilken väg de ska ta eller vilket transportsätt de bör välja. I förlängningen blir de också bättre rustade för att kunna diskutera och själva påverka beslut och policies som rör miljön och stadsplaneringen.

Allt som utvecklas inom CitizAir kommer att publiceras öppet och vara möjligt att använda i andra städer och delar av världen. På så vis bidrar projektet till en hållbar utveckling av städer och stadsliv och till flera av de globala hållbarhetsmålen.

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

Projektpartners

  • Kungliga Tekniska Högskolan (koordinator)
  • SLB-analys, Miljöförvaltningen, Stockholms stad
  • Vetenskap & Allmänhet

Mer information

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med Maria Hagardt projektledare och internationell samordnare på VA.

 

Läs det senaste om projektet: 


| Vetenskap & Allmänhet

Forskarna visar vägen med bästa luften

Vilken väg genom city är bäst för andningsvägarna just nu? Det ska den som rör sig i Stockholm kunna se i sin mobil, på skärmar och på ljustavlor vid knutpunkter. I projektet CitizAir arbetar KTH, SLB-analys och Vetenskap & Allmänhet med att synliggöra luftdata ihop med stockholmarna.

Läs vidare