Stockholmare hjälper till att visualisera luftdata

Skapad:

2023-03-17

Senast uppdaterad:

2023-08-14

Hur bra är luften vid barnens skola? Går det att se hur mycket luftföroreningar som finns längs min cykelväg? Vilken promenadväg är bäst idag? Det är några frågor som Stockholmare har ställt i projektet CitizAirs workshops. Under vintern 2022 och början av 2023 har ett urval av Stockholms invånare deltagit i samskapande workshops för att tillsammans med forskare och experter från Stockholms stad och KTH utforma ett nytt verktyg för visualisering av luftdata.

Bilder från två av workshopparna på KTH.s visualiseringscentrum. Foto: VA

Vid tre tillfällen under vintern 2022 och början av 2023 har personer från de olika målgrupperna deltagit i samskapande workshops och tyckt till om vilken information och vilka funktioner som det nya visualiseringsverktyget ska innehålla. Under workshopparna har deltagarna fått lära sig mer om olika typer av luftföroreningar, hur mätning av luftkvalitën går till i Stockholm samt fått mer kunskaper om AR och VR-teknikerna och dess möjligheter.

Målet med CitizAir är att skapa en interaktiv förstärkt verklighet, som visualiserar och kopplar samman och aktuell luftdata, informationsskärmar i stadsmiljön med en app i mobilen. En viktig utgångspunkt för projektet har varit att involvera Stockholmarna för att kunna ta del av deras synpunkter, kunskaper och behov. Fyra olika målgrupper av invånare har valts ut; de som cykelpendlare till eller genom staden, föräldrar till små barn boende i innerstan, gymnasieungdomar och personer med astma- och allergi. 

Det är intressant och kul att se engagemanget hos målgrupperna samt vad de vill att verktyget ska innehålla. Nästa steg i projektet är att vi tillsammans med en utvecklare ska gå igenom alla synpunkter och idéer för att kunna börja utvecklingen av verktyget.

Mario Romero, koordinator för CitizAir

Under 2024 ska det vara möjligt att använda sig av det nya visualiseringsverktyget och se stockholmsluftens kvalitet på interaktiva skärmar. Det ska också bli möjligt att interagera med skärmarna, liksom att ladda ner data från dem tilll sin mobiltelefon. På så sätt kan Stockholmare fatta informerade beslut om vilken dväg de ska ta eller vilket transportsätt de bör välja. I förlängningen blir de också bättre rustade för att kunna diskutera och själva påverka beslut och policies som rör miljön och stadsplaneringen. 

Genom att involvera invånarna redan i idé- och sedan i designfasen av projektet säkerställer vi också att det verktyg som utvecklas kommer Stockholms invånare till nytta.

Maria Hagardt, projektledare CitizAr

Allt som utvecklas inom CitizAir kommer att publiceras öppet och vara möjligt att använda i andra städer och delar av världen. På så vis bidrar projektet till en hållbar utveckling av städer och stadsliv och till flera av de globala hållbarhetsmålen. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

Vad tycker du?

Har du några synpunkter eller idéer om ett nytt verktyg? Gå gärna in och svara på några frågor i vår enkät.  Ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare för CitizAir om du vill veta mer om projektet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *