VA-medlemmen Karolinska institutet (KI) är Sveriges enda medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Visionen är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

På KI läser cirka 6 000 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. De har nästan 5 000 anställda och lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden: KI Campus Solna och KI Campus Huddinge, båda grannkommuner till Stockholm.

KI har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2005. Följ KI via deras mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Att förstå risker och vetenskapliga resultat

I massmedier och sociala medier stöter vi ofta på information om risker och vad som är bra eller dåligt för oss. En stor del av denna information har sitt ursprung i forskningsstudier. Det kan dock vara komplicerat att tolka dessa studier och resultaten kan behöva sättas i ett sammanhang för att vi bättre skall kunna förstå dem. Detta gäller inte minst under den pågående covid-19 pandemin.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Back to the beginning

When I was a child, I wanted to become a writer. A writer of children’s books, to be more precise. Maybe this had something to do with me having devoured most of the books in the children’s library of my hometown in the Netherlands. This dream has faded away over time, but my appetite for writing and communication has not. Getting an insight as an intern into what a professional organisation as VA does on a daily basis to bridge the gap between science and society, feels like being invited into the chef’s kitchen.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Science is Art is Science – Moving Across

Did you know that our brain is inhabited by millions of little garbage collectors? Or that the human body contains enough fat to make seven bars of soap? Can you imagine the detrimental effects of fat that is stored in the wrong place? Human biology is fascinating and marvellous. But why would you even care about this information?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Science, passion and inspiration – ForskarFredag through a scientist’s eyes

Leon, Yonis, Diana and their classmates file into the room. They take a seat on the chairs that have been neatly lined up in front of the screen for them. I welcome them with a smile, but I can’t help wondering what they’re thinking. Are they looking forward to our meeting, or are they impatiently waiting for the next hour to pass so they can move on to their much more important weekend plans? Surely, they must be excited about this unconventional school day and curious to hear what I have to tell them… Right?

Läs vidare