VA-medlemmen Karolinska institutet (KI) är Sveriges enda medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Visionen är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

På KI läser cirka 6 000 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. De har nästan 5 000 anställda och lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden: KI Campus Solna och KI Campus Huddinge, båda grannkommuner till Stockholm.

KI har varit medlemmar i Vetenskap & Allmänhet sedan 2005. Följ KI via deras mediekanaler till höger.

 

Läs gästkrönika nedan:


| Vetenskap & Allmänhet

GÄSTKRÖNIKA: Science, passion and inspiration – ForskarFredag through a scientist’s eyes

Leon, Yonis, Diana and their classmates file into the room. They take a seat on the chairs that have been neatly lined up in front of the screen for them. I welcome them with a smile, but I can’t help wondering what they’re thinking. Are they looking forward to our meeting, or are they impatiently waiting for the next hour to pass so they can move on to their much more important weekend plans? Surely, they must be excited about this unconventional school day and curious to hear what I have to tell them… Right?

Läs vidare