KI-forskare Europabäst på kommunikation

Skapad:

2006-01-30

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Carl-Johan Sundberg, docent vid Karolinska Institutet, får Descartespriset för vetenskaplig kommunikation. Priset på 50 000 euro delas ut av EU-kommissionen.

– Det är ett erkännande av att forskningskommunikation är viktigt. I bästa fall kan universitet och högskolor nu vilja satsa ännu mer och stärka området i Sverige, säger Carl-Johan Sundberg.

Juryn motiverar priset med hans livslånga entusiasm för att förklara vetenskap på ett klart och lättförståeligt sätt. Carl-Johan Sundberg har arbetat med forskning och forskningskommunikation i över 20 år. Inte minst tog han initiativ till EuroScience Open Forum, ESOF, en panvetenskaplig konferens som hölls för första gången i Stockholm 2004 och äger rum nästa gång i München 2006.

– Samverkan är viktigt både för det akademiska systemet och för samhället. Allmänheten och beslutsfattarna behöver ha tillgång till universitetsvärldens kunskap. Dessutom behöver vidareutbildningen av lärare i skolan stärkas och elevernas kontakter med högskolorna öka, säger Carl-Johan Sundberg.

Hans nästa kommunikationsprojekt är att anordna vidareutbildning i medicinsk vetenskap för beslutsfattare på Karolinska Institutet. Han är också fortsatt aktiv i arbetet med ESOF.

Descartespriset för vetenskaplig kommunikation instiftades 2004. Carl-Johan Sundberg och fyra andra forskare får dela 2005 års pris om sammanlagt 250 000 euro.

Descartespris för vetenskapliga insatser har delats ut i sex år och finns inom fem klasser. Två svenska professorer, Edvard Smith och Lennart Hammarström, Karolinska Institutet, ingår i det internationella forskningskonsortium som får årets förstapris inom Life Sciences. Prissumman på 200 000 euro ska delas mellan de sju forskargrupper – varav två leds av svenskarna – som ingår i konsortiet. Andrapriset i samma kategori på 30 000 euro går till en forskargrupp ledd av professor Jan-Åke Gustafsson vid Karolinska Institutet.

Descartespriset är EUs mest prestigefyllda vetenskapspris och är uppkallat efter filosofen och matematikern René Descartes. Avsikten med priset är att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan forskargrupper i Europa.

Cissi Askwall

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *