Hur vet du det? – Om samspelet mellan forskning och politik

Laddar Karta...

Datum & tid
03 jul 2018
15.00–17.30

Plats
Joda Bar

Lägg till i kalender
iCal


I valrörelsen möts påståenden från alla politiska håll om hur vårt samhälle ser ut och vad som behöver göras för att förbättra det. Genom frågan Hur vet du det? vill vi ge vetenskaplig kunskap mer utrymme i debatten och få beslutsfattare att tydligare visa vad förslag och ståndpunkter baseras på.

Politiker måste ta hänsyn till mycket: vetenskap, värderingar, ekonomi, opinion och attityder i samhället. Olika delar väger tyngst i olika frågor och det är viktigt att veta varför. Därför behöver politiker vara öppna med vad förslag och beslut bygger på och kunna ta del av och bedöma vetenskapliga underlag. #Hurvetdudet? är en politiskt obunden kampanj från ett 80-tal svenska organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas i samhället. Bidra till en smartare valrörelse! Använd den viktigaste valfrågan – Hur vet du det?

Välkommen att delta i ett dialogseminarium kl. 15:00 med avslutande mingel kl. 16:30 – 17.30.

Medverkande:

Moderatorer: Cissi Askwall och Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, VA.


Tillgänglighet:
Teckenspråkstolkning
Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat
Förtäring: Mingel

Frågor? Kontakta Anders Sahlman


Läs mer:
Almedalskalendariet

Se även:

Samtala med #Hurvetdudet? i Almedalen


Lägg till en kommentar