Högskola och samhälle i samverkan – HSS

Laddar Karta...

Datum & tid
09 maj 2019–10 maj 2019
Hela dagen

Plats
Örebro universitet

Lägg till i kalender
iCal


9-10 maj arrangeras mötesplatsen Högskola och samhälle i samverkan (HSS) i Örebro. Årets tema är ”Samverkan som gör skillnad – på riktigt”. Där kommer ni kunna träffa Vetenskap & Allmänhet och höra om två av de projekt vi driver: medborgarforskningsprojektet ARCS och projektet SciSchops som arbetar för ökad samverkan mellan vetenskap och samhälle.

HSS är en arena för inspiration, kunskap och nya erfarenheter med samverkan i fokus. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med samverkansfrågor kopplat till forskning, studenter och samhälle. Huvudarrangör är Örebro universitet och VA är en av HSS samarbetspartners.

Workshop: Science Shops – samverkan och social innovation till nytta för lärosäten och civilsamhälle

kl 13.55 – 14:35

Under eftermiddagen den 9e maj kommer ni kunna besöka olika workshops inom temat samverkan. En av dessa workshops är ”Science Shops – samverkan och social innovation till nytta för lärosäten och civilsamhälle” som hålls av VA tillsammans med Malmö Universitet.

Inom universitetsvärlden fokuseras det idag alltmer på forskningens nytta och samhällsrelevans. Hur skapar svenska lärosätens “tredje uppgift” och det ökade intresset för samverkan och social innovation i samhället, möjligheter för samarbeten mellan akademi, industri, myndigheter och civilsamhälle? Hur kan samhällets behov av innovation och utveckling kombineras med akademins behov av utbildning, forskning och kritisk reflektion? I så kallade “Science Shops” sammanförs civilsamhälle och forskare för att tillsammans utveckla kunskap med potential att utveckla samhället och leda till lösningar på olika problem. Science-shop-metoden skapades i Nederländerna på 1970-talet som en led i den dåvarande regeringens strävan att i ökad utsträckning föra forskningsbaserad kunskap ut till allmänheten och civilsamhället. För lärosäten är Science Shops ett arbetssätt för att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap.

I denna workshop diskuterar vi Science-Shop-metodens styrkor, svagheter och möjligheter. Vetenskap & Allmänhet deltar i Horisont 2020-projektet SciShops, som syftar till att stimulera skapandet av fler Science Shops i Europa. Här ger de en översikt av olika modeller för Science Shops, varav vissa är under utveckling i SciShops. Malmö universitet och Mötesplats Social Innovation har testat Science Shops som en metod för samverkan med ideella organisationer inom ramen för projektet “Social Innovation Skåne”. I workshopen berättar de om sina erfarenheter. Deltagarna kommer tillsammans att reflektera kring metodens tillämpbarhet för olika typer av samhällsutmaningar, samt vad som krävs för att stimulera skapandet av fler Science Shops vid svenska lärosäten.

Mer information:

ARCS och SciShops på Samverkanstorget

kl 12:00 – 15:30

HSS 2019 fokuserar på konkret samverkan som gör skillnad. Det kommer därför också finnas ett Samverkanstorg under eftermiddagen den 9e maj där ett 20-tal metoder, verktyg och exempel på samverkan från svenska lärosäten ges utrymme. Samverkanstorget kommer finnas i centrum av konferensbyggnaden och pågå under hela eftermiddagen. Två av aktörerna på torget kommer vara medborgarforskningprojektet ARCS, som VA driver tillsammans med Göteborgs universitetSveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet, och projektet SciShops där VA är en av 18 europeiska projektparter.

Vi hoppas ni vill träffa oss i Örebro, utbyta erfarenheter och prata samverkan!

Mer information hittar ni på HSS hemsida.

TILL ANMÄLAN.


Lägg till en kommentar