Konferens diskuterade framtida prioriteringar för jämställdhet i EU

Skapad:

2024-03-08

Senast uppdaterad:

2024-04-04

För att fira International Day of Women and Girls in Science arrangerades konferensen ERA of Inclusive Gender Equality i Bryssel den 13 februari 2024 av EU-projektet GENDERACTIONplus under det belgiska ordförandeskapet i EU.

Deltagare från hela Europa förde dialog under konferens om framtida prioriteringar för jämställdhet i EU.

Eventet lockade över 60 deltagare på plats runt 100 online från hela EU för att diskutera framtida prioriteringar för jämställdhet, inkludering och intersektionalitet i det europeiska forskningsområdet (ERA) samt i kommande europeiska ramprogram för forskning och innovation. 

Under konferensen presenterades resultat från GENDERACTIONplus olika studier och rapporter om utvärdering av jämställdhetsplaner, genusbaserat våld och intersektionalitet och även ett positionsdokument om inkluderande jämställdhet som utarbetats av projektet som underlag för ytterligare åtgärder för att öka jämställdhet och inkludering i EU. Positionsdokumentet identifierar aktuella utmaningar samt mål för att främja inkluderande jämställdhet i ERA. Det ger också förslag på ramverk för att forma framtida policyer för; intersektionalitet, motverka könsbaserat våld inom forskning och innovation, integration av inkluderande jämställdhet i FoI samt uppföljning och utvärdering av nationella jämställdhetsplaner.

Marcela Linková, chef för Centre for Gender and Science IS CAS, Tjeckien och koordinator för GENDERACTIONplus projektet samt ordförande i ERA Forums grupp för inkluderande jämställdhet, betonade de senaste årens kritiska utveckling samtidigt som hon lyfte behovet av att säkerställa att jämställdhet för alla förblir en prioritet under den kommande programperioden för ERA. Hon påpekade också att diskussionerna under konferensen ska bidra till utformningen av nästa europeiska ramprogram för FoI, även kallat Framework Programme 10 (FP10). Hon varnade också för att utvecklingen mot ökad jämställdhet kan ”avvecklas med överraskande lätthet och precision” och påminde om ”förenklingen” av jämställdhetsbestämmelserna från EU:s ramprogram FP6 till ramprogram FP7.

Bland talarna återfanns, utöver företrädare för nationella myndigheter och forskningsfinansiärer som deltar i GENDERACTIONplus-projektet, även Sergej Možina, Vetenskapsattaché på Sloveniens Representation i EU samt Co-Chair ERA Forum. Han noterade det höga stödet bland medlemsstaterna i ERA Forum för inkluderande jämställdhet i de pågående förhandlingarna om ERA Policy Agenda 2025 – 2027. Anne Pepin, från EU-kommissionens Gender Sector Team, lyfte fram den planerade ökningen av kontroller för att jämställdhetsplaner i projekten inom Horison Europa-programmet efterlevs. Professor Genevieve Almouzni, ordförande för Europeiska forskningsrådet, ERC:s arbetsgrupp för Gender and Diversity, presenterade de pågående åtgärderna inom ERC för att ta itu med könsfördomar i forskningsutvärdering. Detta var ett ämne som också gav genklang hos professor Silvia Penati, vetenskaplig ledare för den nyinrättade TIER Working Group on Inclusive Research Assessment i CoARA Coalition for Advancing Research Assessment.

Moderatorn Moa Persdotter, Vinnova med panellisterna Marcela Linková, MS Co-Chair, ERA Forum Subgroup on Inclusive Gender Equality, Anna Wahl, KTH och Anne Pépin, Gender Sector Team Leader, DG Research & Innovation, European Commission.

Deltagarna tyckte att konferensen var effektfull och betonade kvaliteten på debatter, nätverkande och den praktiska kunskap som erhållits, till exempel om strategier för att implementera ett intersektionellt perspektiv på nationell myndighetsnivå och goda exempel för hur man kan för att integrera intersektionalitet i jämställdhetsplaner inom forskningsutförande organisationer. 

Konferensen spelades in och finns att se online på GENDERACTIONplus YouTube-kanal, eller högst upp på denna sida. För mer information om projektets rapporter och ta del av konferensen digitala “Goodie bag”.

Vetenskap & Allmänhet är partner och ansvarig för samverkansaktiviteter inom GENDERACTIONplus -projektet. Under eventet gavs deltagare på plats och online möjlighet att ge feedback på positionsdokumentet, förslag på ytterligare åtgärder för att uppnå ett inkluderande och jämställt europeiskt forskningsområde samt inspel till nästa europeiska forsknings- och innovationsprogram. 

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Helen Garrison

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *