På spaning i Berlin – behov av mer resurser för satsningar på samverkan med allmänheten

Skapad:

2023-10-17

Senast uppdaterad:

2023-10-23

För många är Berlin synonymt med nytänkande och innovativa idéer. En plats där konst, vetenskap och kreativitet går hand i hand. Staden har nu också blivit ett centrum för flera spännande satsningar för att utveckla public engagement – forskningssamverkan med allmänhet. VA har tagit tempen på den tyska huvudstaden och spanat in några av initiativen.

VAs kommunikationsstrateg Lotta W Tomasson under besöket på Museum für Naturkunde i Berlin. Foto: Maria Hagardt/VA

Berlin School of Public Engagement and Open Science lanserades för tre år sedan med målet att öka dialog och samverkan mellan forskare, intressenter/aktörer, allmänhet för att jobba med och hitta lösningar på aktuella samhällsfrågor och utmaningar. Skolan är resultatet av ett samarbete mellan Museum für Naturkunde Berlin, the Humboldt University Berlin och Robert Bosch Foundation, och är en del av Berlin Science Campus. Skolan leds av Dr Alina Loth som har till sin hjälp sju experter på samverkan, utbildning och projekthantering.

Under de första åren fokuserade skolan på att utforma och bygga upp en struktur för att öka kunskapen om och för att lägga grunden för utbildning inom public engagement – samverkan med allmänheten. Idag är “skolan” en etablerad aktör som jobbar aktivt med kompetensutveckling, som kopplar samman teori, metoder och praktisk tillämpning av samverkan för forskare och andra aktörer med det övergripande målet att tillgängliggöra vetenskap. 

Nyligen fick Museum für Naturkunde en stor penningdonation vilket också gett Berlin School of Public Engagement extra medel för att fortsätta utveckla sin verksamhet. Några av skolans aktiviteter hittills är riktlinjer för dialogen mellan vetenskap och allmänhet  – The Public Engagement Principles som sammanställdes genom samskapande workshoppar. Även uppstarten av Changemaker Academy, en årligt återkommande intensivutbildning för samskapande och samverkan med forskning. 

VAs Lotta tillsammans med Milena Salci och Niklas Marzinek på Falling Walls Foundation i Berlin. Foto: Maria Hagardt/VA

I en annan del av Berlin träffade vi Niklas Marzinek och Milena Salci som jobbar på Falling Walls Engage (FWE), en del av Falling Walls, en ideell stiftelse som startades 2009  i samband med 20-årsjubileet av Berlinmurens fall. FWE jobbar internationellt med att öka utbytet mellan samverkansaktörer och forskare och har sedan starten lanserat nio internationella nätverksnoder – international hubs – för samverkan och forskningskommunikation. En tionde nod kommer att startas inom kort i Skottland. VA ansvarar för Hub Sweden som inkluderar och välkomnar aktörer från Norden och Baltikum. 

FWE är till stor del beroende av finansiering från externa partners och har nyligen påbörjat ett långsiktigt partnerskap med Hannover Re, ett av världens största försäkringsbolag. Inom ramen för detta samarbete har de nu lanserat ett nytt pilotinitiativ, en sommarskola där 20 forskare och innovatörer tillsammans med 20 forskningskommunikatörer och samverkansansvariga, under några dagar slutet av september, ska hitta lösningar och sätt att hantera klimatförändringsutmaningar, med särskilt fokus på vattensäkerhet. 

Förutom sommarskolan jobbar FWE med att sammanföra och lyfta spännande och kreativa samverkansinitiativ inom vetenskapen världen över i The Falling Walls Science Breakthroughs of the Year under kategorin Science Engagement (Falling Walls Engage). Finalisterna för 2023 presenteras och pitchas live under Falling Walls Science Summit den 6–9 november i Berlin. VAs projekt Plastexperimentet, blev finalist och topp 50 av 207 inskickade förslag på innovativa forskningskommunikationsaktiviteter från 70 länder världen över 2023.

Luiza Bengtsson chef för Berlin Science Week. Foto: Maria Hagardt/VA

Vi träffade även Luiza Bengtsson, ny chef för Berlin Science Week. Det framgångsrika eventet går av stapeln varje år 1–10 oktober och är Tysklands största vetenskapsfestival med över 200 events på olika platser i Berlin. Nyheter i år satsade man på en dedikerad mötesplats för Arts & Science samt ett Science Train (på Kulturzug) – ett tåg fyllt med föreläsningar och vetenskapliga happenings som går mellan Berlin och Wroclaw där också satellitevent till Berlin Science Week hölls. Vetenskapsfestivalen är en del av Falling Walls Foundation men finansieras av de deltagande organisationerna betalar. 

Förutom festivalen har Luiza utvecklat och genomfört två workshoppar om samverkan med allmänheten – Beginners’ Guide to Public Engagement. Kurserna ger en introduktion i public engagement och målgrupperna är forskare, kommunikatörer och andra som vill lära sig mer om hur forskare och det omgivande samhället kan samverka. Intresset för dessa har varit stort och fler kurser planeras under det kommande året. Det finns också planer på att utveckla konceptet för Berlin Science Week och kunna genomföra aktiviteter under hela året.

Bara ett stenkast från FWE finns Wissenschaft-im-Dialog (WiD), VAs systerorganisation i Berlin. Organisationen grundades år 2000 av de ledande tyska vetenskapsakademierna och forskningsorganisationerna. WiD har också finansering från privata stiftelser samt från Federal Ministry of Education and Research. Vi träffade WiDs nya chef Benedikt Fecher som tillträdde i april och projektledaren Michael Wingens. WiD jobbar just nu med att renodla och strukturera om verksamheten och kommer framöver att fokusera på sina styrkeområden, sin expertkompetens inom forskningskommunikation. Tack vare sina grundare och partners som representerar det ledande tyska forskningssamhället står WiD stadigt på vetenskaplig grund och en ny affärsmodell med tydlig strategisk inriktning kommer inom kort att presenteras för finansiärerna som står bakom Wissensschaft-im-Dialog. 

Wissenschaft im Dialogs chef Benedikt Fecher, VAs Maria Hagardt och Lotta W Tomasson och Michael Wingens, projektledare på Wissenschaft im Dialog.

Alla fyra organisationerna verkar ha hittat sin egen nisch inom Tysklands forskningskommunikationslandskap. Deras satsningar på dialog, kommunikation och samskapande mellan forskning och ddt omgivande samhället kompletterar varandra och fokuserar på olika aspekter och målgrupper. 

Efterfrågan och intresset för aktiviteterna är stort. Det finns många idéer på hur man kan utveckla sina verksamheter och även utveckla mer europeiska och internationella utbyten. Men det som alla har gemensamt är att finansieringen är beroende av starka finansiella partners och att långsiktig strategisk finansiering är svår att få till.

Här ser vi stora likheter med vår egen roll. Universitetens samverkansuppgift och ett större krav på mer och ökad samverkan och samskapande med det omgivande samhället i både nationell och europeisk forskningsfinansiering medför också ett ökat behov av organisationer och intermediärer, såsom VA, som jobbar med att koppla ihop aktörer, utbilda, skräddarsy satsningar och hjälpa till att genomföra olika dialogaktiviteter. Här behövs mer resurser för samordning och kompetensutveckling, även på svensk nivå.

/Maria Hagardt och Lotta W Tomasson

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *