Varför ska du bry dig om luftkvalitén?

Skapad:

2023-09-27

Senast uppdaterad:

2023-10-09

Visste du att mer än 6 000 svenskar riskerar att dö årligen av sjukdomar orsakade av luftföroreningar? Jämfört med större städer i Europa och globalt är luftkvalitén i Stockholm relativt god, men i vissa områden finns det utrymme för förbättringar för att vi ska nå de uppsatta målen.

Intressenter som forskare, experter, olika grupper ur samhället har haft workshops i projektet på KTH. Foto: VA

I projektet CitizAir utvecklar  KTH, SLB-analys Stockholms stad, Vetenskap & Allmänhet tillsammans med stockholmare ett verktyg för att visualisera luftdata. Nästa vår kommer invånarna i Stockholm, via smartphones och interaktiva skärmar runt om i staden, få lära sig mer om luftföroreningar och t ex kunna se vilken väg genom city som har den bästa luftkvalitén. 

Sedan projektets start i slutet av 2021 har flera samskapande workshops hållits med fyra grupper av Stockholmare; cyklister, småbarnsfamiljer, skolelever samt personer med astma och allergier. Målet är att utveckla en VR/AR visualisering av luftdata, som kombinerar informationsskärmar i staden med LUFT Stockholmappen i mobilen. 

Nivåerna av luftföroreningar varierar mycket i Stockholm, beroende på årstid, geografi och över tid. De två luftföroreningar som påverkar Stockholmares hälsa mest är kvävedioxid och mikropartiklar PM10 (partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer). Ökad medvetenhet och kunskap om luftföroreningar kan bidra till beteendeförändringar och mer välinformerad debatt, vilket i slutändan förhoppningsvis leder till bättre luftkvalitet. SLB-Analys, Stockholms stad genomför dagligen luftföroreningsmätningar på olika platser i centrala Stockholm. Data från mätningarna är öppna och tillgängliga via appen LUFT Stockholm och kommer ligga till grund för det nya visualiseringsverktyget.

Under hela projektet kommer vi att involvera de som bor, cykelpendlar eller vistas i staden. På så sätt ser vi till att deras intresse och behov inkluderas i utvecklingen av verktyget. Samtidigt får de lära sig mer om luftföroreningar. I förlängningen blir de också bättre rustade för att kunna diskutera och själva påverka beslut och policies som rör den lokala miljön och stadsplaneringen

Mario Romero, projektkoordinator för CitizAir vid KTH.

Att omsätta Stockholmarnas idéer i praktiken

Under hösten arbetar Joakim Rasmuson, utvecklare och interaktionsdesigner, med att överföra alla kreativa idéer och synpunkter från workshopparna till utvecklingen av visualiseringsverktyget. En betaversion beräknas vara klar i början av 2024 och då kommer alla workshopdeltagare och andra intresserade att bjudas in till att testa verktyget och ge feedback. En tjuvtitt på den konceptuella idén av verktyget presenterades på ForskarFredag-festligheterna på Vetenskapens Hus i Stockholm den 29 september. Där kunde besökarna få testa prototypen och se var luften är som sämst samt hur luftföroreningarna i Stockholm varierar över tid. Många av besökarna var intresserade och ville lära sig mer om luftkvalité samt få mer information om hur luften ser ut i nära skola eller jobb.

Vill du vara med?

Vill du veta mer om mer om CitizAir och vara med i utvecklingen av det nya verktyget? Ta kontakta med VA’s projektledare, Maria Hagardt, eller Joakim Rasmuson.

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *