VAs ordförande invald i forskningsberedningen

Skapad:

2023-08-18

Senast uppdaterad:

2023-08-18

Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning som bland annat ska fungera som rådgivare i framtagandet av nästa forskningsproposition. VA är stolta och glada att vår ordförande Ann Fust är en av ledamöterna.

VAs ordförande, Ann Fust. Foto: Gustaf Waesterberg

Regeringens syfte med forskningsberedningen är att bidra med nationell och internationell omvärldsbevakning, liksom analyser och råd till forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Ledamöterna är utsedda på personliga meriter utifrån deras kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. 

– Jag är glad och överraskad över utnämningen. Det är ett viktigt och spännande uppdrag att hjälpa regeringen med utformningen av framtidens forskningspolitik, säger Ann Fust.

En viktig uppgift för Forskningsberedningen är att ge råd till regeringen i arbetet med den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

– Vår ordförande kan bidra med att lyfta vikten av dialog och samverkan mellan forskare och samhälle samt utvecklingen mot öppen vetenskap för att kunskapen som kommer från forskning ska komma alla till del, säger Ulrika Björkstén, VAs generalsekreterare.

Utbildningsminister Mats Persson uttalar sig i regeringens pressmeddelande;

– I en tid där faktaresistens är alltmer utbrett behöver den fria forskningen värnas. Obunden forskning är en omistlig beståndsdel i det öppna samhället. Högre utbildning och forskning är också avgörande för Sveriges kompetensförsörjning och en förutsättning för att Sverige ska kunna möta olika samhällsutmaningar.

I pressmeddelandet kan ni även läsa om alla femton invalda ledamöter.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *