Träffa forskare som jobbar med alternativ till djurförsök under ForskarFredag

Skapad:

2023-08-25

Senast uppdaterad:

2023-09-04

Djurförsök har använts för att utveckla i princip alla de vaccin, läkemedel och behandlingar som vi idag tar för givna. Men måste vi använda oss av försök på djur? Vad finns det för alternativ och hur ser framtiden ut? I de fall där det inte är möjligt att göra försök med människor, av etiska eller andra skäl, behöver forskaren andra modeller att göra sina experiment på.

Träffa någon av forskarna Lotta, Ivan, Elin eller Lars under ForskarFredag 2023.

Varje år arrangeras runt om i Europa och Sverige en vetenskapsfest som i Sverige kallas ForskarFredag för att uppmärksamma forskning och hur det är att vara forskare. Sveriges 3R-center deltar med flera forskare i årets arrangemang, som pågår den sista veckan i september.

Sveriges 3R-center är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. Centret arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. 3R är en internationell förkortning för orden Replace (ersätta), Reduce (minska) och Refine (förfina). Alla som arbetar med försöksdjur inom EU ska arbeta efter 3R-principen.

Det här är fjärde året som Vetenskap & Allmänhet tillsammans med 3R-center bjuder in gymnasieklasser till samtal om vad vetenskap och forskning är och dialog om djurförsök och djurförsöksfria metoder.

I år kan man möta fyra forskare inom olika fält; läkemedelsutveckling, forskning om hjärnan, zebrafisken som modell samt forskning på vilda djur. Forskarna träffar flera klasser parallellt under veckan. Alla träffar kommer att hållas digitalt för att så många som möjligt ska kunna vara med.

Du som gymnasielärare anmäler din klass till varje samtal via ForskarFredags webbplats (länk nedan).

Mån 25 sept – Måste vi testa mediciner på djur eller finns det alternativ?

Idag krävs att vi testar mediciner på djur innan dessa får ges till människor. Hur kommer det att se ut i framtiden? I Sverige och övriga världen jobbar forskare, företag och myndigheter med något som kallas 3R. Det står för begreppen Replace, Reduce och Refine, det vill säga att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Tis 26 sep – Kan älgar och tranor vara försöksdjur?

Forskare har under lång tid använt sig av olika djur som en modell för människan i medicinsk forskning. Innan vi kan testa vaccin, läkemedel och behandlingar på en människa testar vi det på djur. De vanligaste försöksdjuren är möss och fiskar, men även djur som lever i det fria kan vara försöksdjur.

Ons 27 sept – Människa och zebrafisk — är vi så lika?

Forskare har under lång tid använt sig av djur som en modell för människan i medicinsk forskning. Innan vi kan testa vaccin, läkemedel eller behandlingar på en människa testar vi det på djur. Ett av de vanligaste försöksdjuren idag är zebrafisken, en liten randig och ganska vanlig akvariefisk.

Tors 28 sept – Mini-organ istället för försöksdjur

Vanliga försöksdjur idag är möss, råttor och zebrafiskar. Men det utvecklas ständigt nya alternativ till djurförsöken. Forskaren Ivan använder möss i sin forskning och har många års erfarenhet av att förfina försöken så att så få djur som möjligt behöver användas. Men han arbetar också för att byta ut sina djurförsök med djurfria metoder. Ivan och hans kollegor utvecklar så kallade organoider, som består av odlade mänskliga celler.

Välkomna!

Aktiviteterna är ett samarbete mellan 3R-centret, Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och forskarna på Karolinska Institutet, RISE och SVA.

Se även Sveriges 3R-centers utbildningsmaterial om djurförsök via ForskarFredags skolsida.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *