GÄSTKRÖNIKA: Kunskap är bra, delad kunskap är bättre

Skapad:

2022-07-12

Senast uppdaterad:

2023-04-17

I min roll som ansvarig och talesperson för mat-hälsa-frågor på Livsmedelsföretagen är fakta och vetenskap en viktig utgångspunkt i det jag gör. Därför är det en självklarhet att vår branschorganisation är medlem i Vetenskap & Allmänhet.

Elisabet Rytter Forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen. Foto: Livsmedelsföretagen

Konstigt vore annars. Hur kan man inte vilja vara med i en organisation vars ändamål är att ”främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare” och vars vision är att vetenskap ska vara tillgänglig för alla.

Valet att vara medlem blir ännu mer självklart när man tar del av VAs värdeord: ”Trovärdighet – Att evidensbasera, förankra i forskning, utvärdera, vara transparent och fritt tillgängliggöra resultaten av arbetet bidrar till kvalitet och trovärdighet”.

VA jobbar med många viktiga frågor och flera angelägna mål. Ett av målen som jag fastnat för är forskarnas uppgift att kommunicera sin forskning; ”Forskarsamhället har kunskap om attityder till vetenskap, tillgång till metoder för att kommunicera om forskning, och incitament till dialog och samverkan.”. Ett utmärkt mål, men det gör inte uppgiften enkel.

Att förflytta detta ut från akademin och dess logik – till en värld med andra spelregler och sätt att tolka – ställer krav på forskaren.

I forskarens värld ingår att kritiskt granska och ifrågasätta resultat och slutsatser, både andras och sina egna. Det är en del i hur kunskap växer fram inom akademin. Men att förflytta detta ut från akademin och dess logik – till en värld med andra spelregler och sätt att tolka – ställer krav på forskaren. Och det är här VA förtjänar rosor. Till exempel arrangerar de Forskar Grand Prix där forskare får öva på och sen tävla i att kommunicera sin forskning på ett sätt som alla kan ta till sig och förstår.

VA ser dialog som en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Dialogen behövs för att kunskap som forskarna genererar ska kunna bidra till att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Vi inom livsmedelsbranschen är av samma uppfattning.

Om kunskapen inte når ut i samhället och näringslivet kommer den inte till nytta.

För att vi ska kunna nå en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion behövs mer kunskap genererad av forskare. Men om kunskapen inte når ut i samhället och näringslivet kommer den inte till nytta. Därför behövs fler tillfällen och platser som underlättar dialog mellan forskare och i vårt fall, företagen i livsmedelskedjan.

Kunskapsspridning och utökad dialog mellan akademin och samhället är en prioriterad fråga för livsmedelskedjans samverkansorganisation Sweden Food Arena. Inom ramen för Arenan samverkar lantbruket, förädlingsledet och dagligvaruhandeln kring forskning och innovation för att optimera det svenska innovationssystemet och öka möjligheterna för dialog och samverkan mellan forskare och företag.

Mycket kan hända över en kopp kaffe, vid ett lunchbord och på den gemensamma tågresan hem från ett möte.

Så jobbar vi i det stora. I det lilla kan vi alla bidra, till exempel genom att bjuda in en forskare till företagets eftermiddagsfika för att berätta om sin forskning och sitt jobb. Eller vice versa, bjuda in ett företag till institutionens planeringsdag. Mycket kan hända över en kopp kaffe, vid ett lunchbord och på den gemensamma tågresan hem från ett möte. Se bara till att vara ödmjuka inför och nyfikna på varandras olikheter. Då kan dialogen bli lärande och utvecklas till ett fruktsamt samarbete, till gagn för forskningen, företagen och samhället i stort.

/Elisabet Rytter,

forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen

Elisabet Rytter är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition) på Livsmedelsföretagen. Hon är medicine doktor i nutrition och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.

Livsmedelsföretagen har varit medlemmar i VA sedan starten 2002.  Läs mer om organisatioenen här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *