Pratavaccin.se – litet snack kan göra stor skillnad

Skapad:

2021-09-20

Senast uppdaterad:

2023-06-02

Pressmeddelande 210920

Den nya portalen Pratavaccin.se innehåller verktyg för att bemöta myter och missuppfattningar om vaccin mot covid-19. Syftet är att hjälpa människor att diskutera vaccinering på ett konstruktivt sätt med skeptiska eller oroliga personer i sin närhet.– Pratavaccin.se vill ge handfast stöd när du ska prata med en vän, kollega eller familjemedlem som är skeptisk till att vaccinera sig mot covid-19, säger Cissi Askwall, generalsekreterare på den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, som har tagit fram portalen.

Forskare och experter är eniga om att vacciner mot covid-19 räddar liv. Därför är det lätt att tro att människors ovilja att vaccinera sig enbart beror på brist på kunskap, och att mer information om vaccinernas effektivitet och säkerhet är allt som behövs. Men information är bara en del av underlaget vi använder för att fatta personliga beslut. Känslor, värderingar och sociala faktorer, som exempelvis hur stort förtroende vi har för avsändaren, har också stor betydelse.

– I grunden beror oviljan att vaccinera sig ofta på rädsla eller bristande tillit, och då räcker det inte med saklig information från myndigheter. I stället kan samtal med någon som man litar på vara det mest effektiva för att minska oron, öka kunskapen, och i förlängningen välja att vaccinera sig, säger Gustav Bohlin, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Men att diskutera med någon som håller fast vid en missuppfattning kan vara svårt – särskilt när den grundas i en myt eller konspirationsteori. På Pratavaccin.se finns flera vanliga vaccinmyter samlade, tillsammans med en kort, tydlig och vetenskapligt förankrad vägledning för hur man kan bemöta dem på ett konstruktivt sätt.

– Det är viktigt att ha en respektfull ton och att vara lyhörd inför personens tankar och känslor. Först därefter kan man bemöta eventuella missuppfattningar och faktiskt nå fram med ny kunskap, säger Gustav Bohlin.

Pratavaccin finns på svenska och engelska. Inom kort kommer portalen även vara tillgänglig på arabiska och somaliska.

För mer information, besök www.pratavaccin.se eller kontakta:

Gustav Bohlin, utredare Vetenskap & Allmänhet, [email protected], tel. 073-844 55 66.


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *