Källkritik för alla – nytt verktyg lär ut evidensbaserad metod

20210413 Pressmeddelande

Flera år av forskning och utveckling ligger bakom Nyhetsvärderaren, ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik online. Nu lanseras verktyget, som kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga.​ 
  – Forskning har visat att falska nyheter kan lura vem som helst, oavsett om man är professor eller tonåring. Men den har också visat att det finns en bra metod för att avgöra trovärdigheten, och det är denna metod som vi nu har “paketerat” i ett gratis verktyg, så att alla kan få lära sig den, säger Thomas Nygren, docent vid Uppsala universitet och forskningsledare i Nyhetsvärderaren.

Arbetet i Nyhetsvärderaren inleddes 2017 med ett massexperiment där tusentals svenska elever hjälpte till att kartlägga trovärdigheten i sina nyhetsflöden. Vid den tiden hade begrepp som alternativa fakta och fake news nyligen seglat upp som etablerade begrepp i samhällsdebatten.

– Resultaten från massexperimentet visade att eleverna i första hand använde sig av trovärdiga källor, och att de med hjälp av vårt verktyg kunde göra riktigt bra bedömningar av nyheternas trovärdighet, säger Thomas Nygren.

Under åren som följde genomfördes ytterligare två massexperiment; Nyhetsvärderaren Valspecial inför det svenska riksdagsvalet 2018, samt Nyhedstjekket i Danmark 2019. Parallellt med dessa studerade forskarna vad eleverna lärde sig av att använda verktyget, vilka aspekter av källkritiskt tänkande som var mest utmanande och hur verktyget skulle utformas för att ge bäst resultat.

– Hela projektet har byggt på ett nära samarbete mellan forskare, lärare och elever, där alla har bidragit till utvecklingen av verktyget. Nu hoppas vi att det ska nå ut brett både i Sverige och utomlands, säger Hanna Mellin, projektkoordinator för Nyhetsvärderaren vid ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet.

Det senaste tillskottet i Nyhetsvärderaren är ett självtest, där användaren ska avgöra sanningshalten i nio verkliga nyhetsinlägg som delats via sociala medier. Halvvägs in i testet kommer lite återkoppling och korta instruktionsfilmer om hur nyhetsgranskning går till. Därefter får användaren tillämpa sina nya kunskaper på de resterande nyheterna.

Nyhetsvärderarens självtest finns här: https://test.nyhetsvarderaren.se/

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE Research Institutes of Sweden och Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

 

 

 

För mer information se www.nyhetsvarderaren.se eller kontakta:

Thomas Nygren, docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, [email protected],
tel 073-646 86 49.
Hanna Mellin, kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet, [email protected],
tel 070-490 74 58.


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.


Lägg till en kommentar