Vetenskap & Allmänhets remissvar på betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

VA har gett synpunkter på Styr- och resursutredningens (STRUT) betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) med fokus på förslagen som rör samverkan.

Ta del av remissvaret (Pdf).


Lägg till en kommentar