Stå upp för vetenskapen i valrörelsen – Våga fråga: Hur vet du det?

– Vi ser en oroande utveckling där åsikter likställs med fakta. Det är viktigt att vi får ett bra demokratiskt samtal där människor kan ställa frågan ”hur vet du det”? Det sade forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) vid March for Science i Stockholm den 14 april.

Hur vet du det?-lansering

För andra året i rad anordnades manifestationer för vetenskap världen över. I Sverige uppmärksammades March for Science i Stockholm, Luleå och Lund. Manifestationerna innebar samtidigt starten på initiativet Hurvetdudet? som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Målet är att vetenskap ska få ta mer plats när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

– Frågan ”hur vet du det?”, eller snarare ”hur vet vi det?”, är själva livsnerven för universitetslärare och forskare. Vi försöker hjälpa våra studenter att tänka kritiskt och fundera över var informationen kommer ifrån, sade Mats Ericson, förbundsordförande för Sveriges universitetslärare och forskare, och en av 75 organisationer som står bakom initiativet.

Vid manifestationen på Norrmalmstorg i Stockholm medverkade också SVT:s vd Hanna Stjärne. Hon beskrev journalistik som att ärligt försöka komma så nära sanningen som möjligt och berättade om hur public service kommer att arbeta under årets valrörelse.

– Vi kommer att vara envisa, ställa frågan ”hur vet du det”? och sedan kolla att det stämmer!

Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet, talade om varför alla riskerar att bli faktaresistenta, eller känna motstånd inför ny kunskap:

– När känslorna tar över undermineras vår förmåga att ta till oss fakta.

Åsa Wikforss menade att det ligger i vetenskapens väsen att söka vidare och vara öppen för att man kan ha fel. Samtidigt kan förstås även forskare drabbas av feltänk, påtalade Åsa Wikforss, och avslutade med att uppmana oss alla att ifrågasätta våra egna åsiktsgrunder.

Fyra politiker från Stockholms stad och Stockholms läns landsting samtalade tillsammans om hur de kan förebygga att politiska förslag och beslut vilar på otillräcklig kunskap.

Politikerna Anna Starbrink, landstingsråd (L), Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd (S), Daniel Helldén, borgarråd (MP) och Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd (M), var eniga om att de varje dag måste förhålla sig till snedvridna bilder av verkligheten.

– Det finns inte något som kan reta upp människor så mycket som när jag hävdar att vård och omsorg måste bygga på vetenskap, till exempel om vaccinationer. Jag tror på experter, sade Anna Starbrink.

Fredrik Christensson, talesperson för högre utbildning och forskning i Centerpartiet, ville se en debatt som grundar sig på fakta:

– Vi måste fokusera på sakpolitiken i stället för på spelteorier.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) var sista talare. Hon underströk att alla inte måste bli akademiker men att alla ska ha möjlighet att ta del av akademisk kunskap, något som skolsystemet ska lägga grunden till.

– Starka utbildningsinstitutioner och fri forskning behövs för en fullvärdig demokrati, avslutade Helene Hellmark Knutsson.

För mer information, besök gärna www.hurvetdudet.nu

Läs debattartikeln ”Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?” på SvD-debatt

Se inspelningen av dagen nedan:


Lägg till en kommentar