Kvinnors förtroende för forskare sjunker

Skapad:

2017-12-13

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande 171213

Nästan hälften av Sveriges unga män kan tänka sig en karriär som forskare. Bland unga kvinnor är det bara var femte som kan se sig som forskare i framtiden. Samtidigt sjunker kvinnors förtroende för forskare kraftigt, medan männens förtroende ligger kvar på samma nivå som i fjol. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenteras i dag.


Förtroendet för forskare vid universitet och högskolor är precis som tidigare stort i årets VA-barometer. Andelen med mycket eller ganska stort förtroende går dock ner från 89 till 83 procent. Vid en närmare titt syns en tydlig könsskillnad: Männens förtroende för forskare ligger kvar på samma nivå som förra året, medan kvinnornas förtroende minskar med 15 procentenheter, från 91 till 76 procent.

– Det här är ett intressant och oroväckande resultat. Vi vet ännu inte om det är en tillfällig nedgång eller början på en trend, säger Maria Lindholm, chefsutredare på Vetenskap & Allmänhet och ansvarig för studien.

Även när det gäller synen på forskning som karriärval är skillnaden mellan män och kvinnor slående. Bland männen kan 44 procent av 16–29-åringarna tänka sig att bli forskare i framtiden. Motsvarande siffra för kvinnor är 22 procent.

Sex av tio svenskar svarar vet ej på frågan om vilket politiskt parti som bäst företräder forskningsfrågor. En av tio säger inget parti. Bland den tredjedel som namnger ett parti ligger Miljöpartiet i topp.

– Det skulle kunna vara kopplingen mellan miljöfrågor och vetenskap som ger detta utslag. Men de flesta som svarar Miljöpartiet anger samtidigt att de skulle rösta på ett annat parti om det vore val i dag, säger Maria Lindholm.

Fyra av tio anser att det tas för lite hänsyn till forskning när politiska beslut fattas i Sverige. Tre av tio tycker att det tas lagom hänsyn, medan endast tre procent menar att politiker tar för stor hänsyn till forskning.

VA-barometern presenteras i dag kl. 08:30–09:30 vid ett seminarium på Nobelmuseet i Stockholm. Seminariet livesänds på Vetenskap & Allmänhets webbplats www.v-a.se.

Resultaten baseras på cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning, 16–74 år. Intervjuerna är gjorda av undersökningsföretaget Exquiro. Ladda ner VA-barometern här. Frågorna som ställdes går att läsa här. VA-barometern har genomförts varje år sedan 2002.

För mer information, ta del av VA-barometern på www.v-a.se eller kontakta:

Maria Lindholm, chefsutredare VA och ansvarig för studien, [email protected], tel 070-867 66 77

Högupplösta porträttbilder för publicering

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *