VA i partsgemensamt forum 2016

VA var under 2016 representant i Partsgemensamt forum, där företrädare för regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för civilsamhällets organisationer kan förbättras. I skriften Partsgemensamt forum 2016 sammanfattas forumets arbete.


Ta del av skriften.


Lägg till en kommentar