VA tycker till om Horisont 2020:s nästa arbetsprogram

Skapad:

2016-06-28

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Det behövs en djupare förståelse för hur olika samhällsaktörer förhåller sig till vetenskapliga resultat, och nästa generation forskare behöver bli medvetna om hur de kan bedriva ansvarsfull forskning och innovation. Det är några av synpunkterna iVAs svar på EU-kommissionens samråd om hur det sista arbetsprogrammet inom Science with and for Society (SwafS) i Horisont 2020 bör utformas.

swafslogga 
Just nu börjar EU-kommissionen arbetet med att ta fram de sista arbetsprogrammen för Horisont 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Det är i arbetsprogrammen som de konkreta utlysningarna finns. Science with and for Society-programmet, SwafS, innehåller utlysningar med fokus på relationen vetenskap—samhälle.

Innan EU-kommissionen presenterar nya lagförslag eller politiska initiativ brukar så kallade öppna samråd hållas. Syftet är att samla in synpunkter från en så bred palett av aktörer som möjligt. Samrådet är strukturerat kring sex frågor, och VAs svar på dessa frågor finns här.

Samrådet är öppet till den 4 juli, och organisationer såväl som privatpersoner kan lämna synpunkter. För att de ska hinna beaktas av EU-kommissionen under nästa steg, skrivandet av strategiska så kallade scoping papers inför de första utkasten på nästa arbetsprogram, bör svaren vara inne snarast.

Årets SwafS-utlysningar är öppna till den 30 augusti och är samlade här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *