VA-barometern 2015/16

Skapad:

2015-12-16

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Ökande förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det är ett av resultaten i årets VA-barometer.

Detta är några av resultaten i 2015/16 års VA-barometer:

  • Förtroendet ökar för forskare vid universitet och högskolor
  • Allmänheten vill gärna involveras i forskningsprocesser
  • Traditionella massmedier har stark ställning, men många tar del av forskning i sociala medier
  • Utveckling, medicin, universitet och framsteg är vanliga associationer till begreppet forskning


Barometern genomförs med hjälp av cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna genomfördes av Exquiro den 20 september−4 oktober 2015.

Mätningen är den fjortonde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VA-rapport 2015:6


Författare: Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: December 2015

Antal sidor: 14

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *