Barn gräver ner tepåsar och hjälper klimatforskare

Går det att förutspå klimatförändringar med hjälp av te? Det hoppas forskare vid Umeå universitet. De söker nu skolklasser från norr till söder i Sverige som vill vara med i ett klimatnyttigt massexperiment. Tepåseförsöket är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag.


FF2015-Judith-Sarneel
Judith Sarneel, Umeå universitet, en av forskarna bakom Tepåseförsöket

När döda växter bryts ner i jorden bildas gasen koldioxid, som spelar en viktig roll i den globala uppvärmingen. För att göra bättre prognoser över framtidens klimatförändringar, behöver forskare mer kunskap om hur den här nerbrytningen går till.

Elevernas uppgift blir att gräva ner tepåsar och efter några månader ta upp dem igen och väga dem, för att se hur mycket av teet som brutits ner.

– Försöket är ett unikt sätt att undersöka nerbrytningshastighet i olika miljöer. Med elevernas hjälp kan vi få värdefull information om hur klimatförändringarna påverkar jordens nerbrytning av växtmaterial, och vilka effekter det i sin tur får på klimatet, säger Taru Lehtinen, en av forskarna som medverkar i experimentet.

Det är nu sjunde året som vetenskapsfesten ForskarFredag organiserar massexperiment där skolelever hjälper forskare att samla in data.

– Vi ser att experimenten både ökar intresset och förståelsen för vetenskap bland unga. Samtidigt får forskarna in stora mängder data från hela Sverige, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar Tepåseförsöket och ForskarFredag.

Det är kostnadsfritt att vara med i experimentet. Anmälan och mer information om Tepåseförsöket finns här. Forskarna planerar att använda resultaten i en vetenskaplig artikel, och massexperimentet kommer även att publiceras nästa år i en populärvetenskaplig rapport.

Tepåseförsöket är utformat av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid universitetet i Utrecht i Nederländerna och Österrikes myndighet för hälsa och livsmedelssäkerhet. Experimentet samordnas av Vetenskap & Allmänhet, med stöd av Forskningsrådet Formas.

FN har utsett 2015 till internationella jordåret (International Year of Soils) för att lyfta fram jordens avgörande betydelse för mänskligheten, och vikten av ett hållbart utnyttjande av jordresurserna. Tepåseförsöket bidrar till att sprida kunskap om jordens betydelse för klimatförändringarna.

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas i år på fredagen den 25 september. Alla är välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära på ett trettiotal orter runtom i Sverige. Tepåseförsöket görs som en del av ForskarFredag.


Lägg till en kommentar