Stockholms framtid avgörs på Thorildsplans gymnasium 8–10 april 2014

Pressmeddelande 140402

Hur tar vi oss runt i våra städer i framtiden – i elbilar? Med raketryggsäckar? Och på vilka sätt måste städerna förändras för att kunna försörja en allt större befolkning och samtidigt klara klimatförändringens utmaningar i form av översvämningar, värmeböljor och åskstormar? Som en del av ett stort europeiskt projekt kommer elever på Thorildsplans gymnasium i Stockholm att debattera dessa frågor i ett ungdomsparlament den 8–10 april.

Ett ungdomsparlament samlar ett hundratal unga i åldrarna 16–19 år för att debattera utmanande frågor om vetenskap och forskning. Elever från Thorildsplans gymnasium i Stockholm deltar i ett av 19 ungdomsparlament som äger rum runtom i Europa under 2013–2014 för att debattera ”The future of our city” – vår stads framtid.

– I arbetet kring ungdomsparlamentet ser vi en entusiasm och en kreativitet hos eleverna som ibland inte kommer fram i skolvardagen. Dessutom är det valår och många av våra elever är förstagångsväljare – kanske funderar de därför lite extra på framtiden, säger Anna Johansson, lektor på Thorildsplans gymnasium.

Under de inledande två dagarna arbetar eleverna i utskott kring utmaningar för framtidens städer. De samtalar med inbjudna forskare och experter och diskuterar gruppens ställningstagande inom fem ämnesområden kring hållbar stadsutveckling.

– Jag ser fram emot att få diskutera med ungdomarna vad forskningen kan bidra med i de här frågorna. Just när det gäller klimatfrågan är det jätteviktigt att den unga generationen engagerar sig, säger forskaren Karin Mossberg Sonnek från FOI, som medverkar som expert i delområdet ”City. Climate. Change”.

Den tredje dagen består av parlamentarisk debatt där eleverna försvarar sina ställningstaganden, angriper motståndarnas argument, deltar i öppen debatt, sammanfattar och slutligen röstar fram sina motioner. Debatten i Stockholms ungdomsparlament äger rum den 10 april i Landstingssalen i Landstingshuset i Stockholm, där parlamentets motioner slutligen överlämnas till Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

– Genom ungdomsparlamentet får eleverna pröva på demokratiskt beslutsfattande; de får debattera, förhandla och samtidigt utveckla sina kunskaper om forskning och vetenskap i dialog med forskare, säger Anders Sahlman, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, VA, som samordnar det svenska ungdomsparlamentet.

En europeisk final kommer att hållas under Europas största forskningskonferens, Euroscience Open Forum (ESOF), i Köpenhamn i juni. Vid varje ungdomsparlament kommer en jury att utse fem elever som får resa till ESOF för att delta i finalen.

Det svenska ungdomsparlamentet arrangeras av föreningen Vetenskap & Allmänhet med stöd från forskningsrådet Formas. European Student Parliaments samordnas av den tyska organisationen Wissenschaft im Dialog med stöd från Robert Bosch Stiftung.

För mer information och pressbilder, besök www.v-a.se, eller kontakta:
Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, 070-734 07 85, [email protected]

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.


Kommentering är avstängd.