Forskningsberedningen utsedd

I fredags utannonserades regeringens nya forskningsberedning. Den ska vara ”ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet”.

I beredningen sitter glädjande nog många som arbetar med dialog- och samverkansfrågor av olika slag (och även de som gärna ger sig in i samhällsdebatten, t.ex. Bo Rothstein som skrev på DN Debatt igår). Vi får dock hoppas att gruppen i helhet också sätter behovet av att stärka dialogen mellan forskning och samhälle på agendan.

Jag tycker mig tyvärr se en viss brist på forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i beredningen. Jag tycker det är lite synd eftersom det nog behövs tvärvetenskapligt arbete för att klara av många av våra stora framtidsutmaningar, t.ex. energi- och klimatfrågorna. VA-medlemmen SULF reagerade även kraftigt i ett pressmeddelande mot att det inte ingick några yngre forskare eller doktorander med nya perspektiv.

”Utan unga forskare saknar forskningsberedningen framtidskoppling” – sade Joakim Kalantari som ordförande i Sveriges doktorandförening (SULF) i pressmeddelandet.

Beredningen består av följande:

Ordförande Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister

Lars-Eric Aaro, verkställande direktör LKAB
Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.
Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet och professor i fysik
Charles Edquist, professor i innovation vid Lunds universitet
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet och professor i neurokemi
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande Stiftelsen för strategisk forskning
Anders Hallberg, rektor Uppsala universitet, professor i läkemedelskemi
Martin Ingvar, dekanus för forskning vid Karolinska institutet och professor i integrativ medicin
Leif Johansson, koncernchef för Volvo 1997-2011, styrelseordförande Ericsson
Mille Millnert, generaldirektör för Vetenskapsrådet och professor i reglerteknik
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och professor i växtfysiologi
Lisa Sennerby Forsse, rektor Sveriges Lantbruksuniversitet och adjungerad professor i lövträdsodling
Marcus Storch, ordförande Nobelstiftelsen, fd. VD AGA
Maria Strömme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet
Lena Treschow Torell, preses Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien och professor i fysik
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska institutet och professor i fysiologi
Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB, SAAB AB och Electrolux AB
Moira von Wright, rektor Södertörns högskola och professor i pedagogik


Lägg till en kommentar