Du kan namnge EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram

EU har nu utlyst en spännande tävling för att hitta ett namn på sitt nästa forsknings- och innovationsprogram.

Den som hittar på det vinnande namnet kommer att som pris få en betald resa till ”the European Innovation Convention” som äger rum i Bryssel i slutet på 2011. Vinnaren får dessutom träffa kommissionären och andra nyckelpersoner inom politiken, forskningen och näringslivet.

Det som måste reflekteras i ett vinnande namn är att programmet ska stödja forskare och innovatörer i Europa, främja excellens och försäkra att bra idéer når marknaden för att där leda till nya jobb och tillväxt. Dessutom ska namnet vara slående (”catchigt”). Fler kriterier för namnet är att det ska vara originellt, minnesvärt, lätt användbart i många länder eller lätt översättbart, samt enkelt att uttala och stava.

Att hitta ett bra namnförslag kan därför kräva en del eftertanke.

Deadline för att lämna förslag är vid midnatt den 10 maj. En jury kommer sedan att kora vinnaren och det vinnande förslaget tillkännages den 10 juni.

Förslag på namn lämnas på den här hemsidan.


Lägg till en kommentar