Nyhetsbrev nr 5 2010

Skapad:

2010-11-16

Senast uppdaterad:

2022-01-10

 

Fallande förtroende för forskare

Förtroendet för forskare har minskat med 12 procentenheter det senaste året. Nu har 63 procent av svenskarna stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Samtidigt ökar andelen som tror att astrologi är en vetenskap med 5 procentenheter till 21 procent. Ungdomar – särskilt unga kvinnor – bedömer astrologi som mer vetenskapligt än äldre. Det visar den nya barometern från VA.

ForskarFredag lockade 19 000

Sveriges mest spridda vetenskapsfest lockade drygt 19 000 besökare på 22 orter. På gator, torg, gallerier, pubar, science centers och andra ställen mötte forskare allmänheten den 24 september. Syftet var att visa att forskare arbetar med sådant som berör oss alla. Vetenskapsfesten är en del av EUs Researchers’ Night och samordnas i Sverige av VA. Intresserad av att anordna aktiviteter under ForskarFredag den 23 september 2011? Kontakta projektledare Lotta Tomasson [email protected] senast den 19 november. ForskarFredags webbplats.

Forskarnas bild av invandring misstros

En majoritet av svenskarna anser inte att de har tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma hur invandrings- och integrationspolitiken bör bedrivas. Samtidigt menar fyra av tio att experterna inte ger en rättvisande bild av problemen kring invandring och integration. Det visar en undersökning av VA i samarbete med Novus Opinion, som presenterades i en debattartikel i Dagens Nyheter den 12 oktober.

Känsla för kunskap

Bildningsidealet har hamnat i bakvatten men å andra sidan blir människor allt intelligentare. Det var några av tankarna som Sören Holmberg, professor i statsvetenskap och Eva Swartz Grimaldi, vd Natur & Kultur, förmedlade vid ett samtal anordnat av VA under Bok & Bibliotek i Göteborg. Utgångspunkten var VAs nyutkomna bok Känsla för kunskap om samband mellan människors värderingar och deras syn på kunskap. Ta del av samtalet.

Mer på gång och sen sist

Tisdagen den 16 november äger årets VA-dag rum med tema Lycklig den som kunskap har. VA-dagen spelas in av UR för att visas i Kunskapskanalen och göras tillgänglig på UR Play. Konferensen föregås av föreningens årsmöte. Vid årsmötet distribueras en sammanfattande dokumentation av VAs verksamhet sedan starten 2002.

VA medverkar vid finalen av EU-projektet 2WAYS i Bryssel den 30 november – 1 december. Dels ges en improvisationsteaterföreställning om astma och allergier, dels medverkar några svenska ungdomar i ett vetenskapsparlament där unga från hela Europa diskuterar etik kring genteknik

Utöka kunskapstriangeln till en kunskapspyramid, där allmänheten utgör det fjärde hörnet! Det föreslår VA i ett inspel till EUs åttonde ramprogram för forskning och utveckling.

VA inbjuder arrangörer av Science Cafés i Sverige att delta i en workshop den 8 februari 2011 i Stockholm. Syftet med workshopen är att ge inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Inbjudan sänds ut i december.

I VAs remissvar på Teknikdelegationens betänkande lyfter vi fram vikten av direkta möten och dialog, till exempel mellan forskare, lärare och elever.

VA hälsar bokförlaget Natur & Kultur välkommen som ny medlem. Föreningen har nu 70 organisationsmedlemmar.

Följ VA och ta del av kommentarer och lästips om vetenskapen i samhället via VA-bloggen, Twitter och Facebook.


Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning – samhälle. Redaktör: Cissi Askwall, [email protected]. Brevet utkommer 5–6 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till [email protected]

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *