ODE till vetenskapen för bättre kvalitet

Forskningens kvalitet ökar när universiteten samverkar med det omgivande samhället. Men forskarna saknar stöd och utbildning i hur man praktiskt går tillväga. Det är de huvudsakliga slutsatserna som vi drog i projektet ODE, OmvärldsDialog och Engagemang, som vi berättat om tidigare här på bloggen och som också Malin skrivit om.

Dessa slutsatser, resonemangen bakom dem och rekommendationer inför det fortsatta arbetet kan man nu ta del av i en ny skrift som kan laddas ner här. Där finns också tankar och reflektioner från de medverkande och en handledning för hur ODE-seminarier kan anordnas. Förhoppningen är att flera liknande seminarier hålls på flera håll i landet.

För att få en bättre känsla av vad som utspelade sig på seminariet rekommenderar jag ett besök här. Där hittar du bland annat videofilmer med alla talare samt intervjuer som Kristoffer Gunnartz gjort med talarna efteråt för att följa upp deras intryck och slutsatser av seminariet.

Syftet med ODE-projektet är att stödja forskare i att prioritera och värdera dialog och kommunikation med det omgivande samhället. Det drivs av VA, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Vetenskapsrådet.


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

  1. VA-bloggen · Ut med kunskapen från universiteten! |

    […] Låt retoriken om samverkan i de akademiska högtidstalen omsättas i praktisk handling! Vi står beredda att bistå med vår kunskap och erfarenhet på området, slutar de fyra skribenterna som alla stått bakom och tagit aktiv del i ODE-projektet (som jag också skrev om i förrgår). […]

    Svara