Forskarmöte ger lyckokänsla!

Vi på VA ägnar mellandagarna åt att skriva en ansökan om EU-medel inför årets ForskarFredag. På minst 15 orter runt om i landet kommer människor att träffa forskare, experimentera och prata om forskning den 24 september 2010.

När man plitar på en byråkratisk ansökan kan det vara svårt att fokusera på allt det konkreta och roliga som faktiskt ska hända under evenemangen och på hur spännande direkta möten mellan forskare och unga människor kan bli.

Blev turligt nog påmind om det senare av Olle Alexandersson, eldsjälen bakom Forskningsnätet Skåne. Han berättade att de lyckats locka Tom Steitz, en av 2009 års Nobelpristagare i kemi, till Malmö. Steitz talade för nära 600 elever och lärare från åtta skånska gymnasieskolor om sin forskning, vikten av att vara nyfiken och den stora betydelsen andra forskarförebilder haft för honom.

– Låt era intressen styra vad ni ska göra i framtiden och tänk inte för mycket på att bli rika, var ett av Nobelpristagarens råd. Ungdomarna lyssnade koncentrerat och ställde en del hel frågor. Många var ”direkt lyckliga” efteråt, enligt Olle Alexandersson.

Ta gärna del av en kort film som sammanfattar det som sades i S:t Petriskolans aula i Malmö strax före ju!


Lägg till en kommentar